Overgang mellem hjem, dagtilbud og skole

I Syddjurs Kommune er der en række projekter, der hjælper til at skabe de gode overgange mellem sundhedsplejen, dagtilbuddet og skolen.

Fokus på de gode overgange

Børns læring påvirkes af de fællesskaber og sammenhænge, de indgår i. Samtidig er det vigtigt for børns udvikling, at de oplever sammenhæng mellem hjem, dagtilbud og skole. Børnene skal hjælpes til at tage det, de lærer med sig videre, og de skal opleve, at de kan bruge det, de har lært i forskellige sammenhænge.

Forældrene er den vigtigste ressource i børnenes liv. De spiller også en vigtig rolle i forhold til at sikre gode overgange – blandt andet ved at hjælpe til det gode samarbejde og sørge for, at relevante informationer deles med de fagprofessionelle. Forældre, sundhedsplejen, dagplejere, pædagoger og lærere samarbejder om at skabe gode overgange for alle børn. Gode overgange kan være forskellige fra barn til barn. De gode overgange afhænger ikke kun af barnet, men også af det fællesskab, der er omkring barnet.

For at sikre det enkelte barns læring, trivsel og sundhed tages der udgangspunkt i barnets behov i arbejdet med overgange. Der er faste aftaler for samarbejdet om overgangen mellem sundhedsplejen, dagplejen, dagtilbud og tidlig SFO/skole. Der er en tæt sammenhæng mellem det, der arbejdes med i dagtilbuddene, og det der arbejdes med i tidlig SFO og skole.

Projekter med fokus på gode overgange

Overgange 0-6 år Grafisk oversigt

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft