Frit skolevalg/skoleskift

Du har som forældre krav på, at dit barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune

Du kan selv vælge skole til dit barn inden for de rammer, Byrådet har fastsat. Det samme gælder, hvis du ønsker, at dit barn skifter skole under skoleforløbet. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter kommunalt fastsatte retningslinjer for hvilke børn, der optages først.

Du har som forældre også krav på, at dit barn optages i skolefritidsordning ved den skole barnet er optaget på, hvis der er etableret en skolefritidsordning ved denne skole, og der er plads.

Du har som forældre en ubetinget ret til at få dit barn indskrevet i distriktsskolen. Skolens kapacitet skal derfor være tilstrækkelig til at kunne rumme alle de børn, der bor eller opholder sig i distriktet. Også børn, der tilflytter skoledistriktet under skoleforløbet har ret til at blive optaget i den skole, der ifølge strukturplanen er distriktsskole.

I Folkeskolelovens § 17, stk. 1, står: Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Optagelse af børn fra andre skoledistrikter sker under hensyntagen til, at der i de pågældende klasser/årgange stadig er ledig kapacitet til evt. tilflyttere til skoledistriktet.

Hvis du ønsker at dit barn skal optages i anden skole end distriktsskolen, skal du kontakte den skole, barnet ønskes optaget på.

Syddjurs Kommunes retningslinjer

  • Børn kan optages i en anden skole end distriktsskolen, hvis elevtallet i klasserne på den pågældende årgang ikke overstiger 26 elever efter indskrivning af børn uden for skoledistriktet.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i anden skole end distriktsskolen, prioriteres ønskerne efter flg. kriterier:

  • Børn, hvis søskende allerede er indskrevet på den ønskede skole optages først.
  • Derefter anvendes afstandskriteriet, således at børn, der bor i tættest geografisk afstand til skolen, optages først.

Ønsker du frit skolevalg for dit barn i forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse sker dette elektronisk via webindskrivning

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft