Udvikling og planlægning

Her kan du læse mere om udviklingen af vores byer, landskaber og kulturmiljøer i Syddjurs Kommune.

Udviklingsprojekter

Find aktuelle udviklingsprojekter, som vi laver i samarbejde med lokale og offentlige aktører.

Lokalplaner

Her kan du læse om lokalplanlægning i Syddjurs Kommune og hvordan du kan blive hørt i lokalplanprocessen.

Gældende lokalplaner

Find lokalplaner og se, hvad de betyder for dig og dit lokalområde.

Kommuneplan

Kommuneplanen 2020-2032 er grundlaget for anvendelse af arealer og hensyn til naturen i kommunen.