Økonomisk hjælp

Har du brug for økonomisk hjælp, kan du her læse mere om, hvordan du søger en ydelse i kommunen.

Uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp er en økonomisk hjælp, men er først og fremmest en hjælp til at komme i uddannelse.

Ledighedsydelse

Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du finder et fleksjob.

Flekslønstilskud

Flekslønstilskud udbetales som supplement til lønindtægt ved ansættelse i fleksjob efter 1. januar 2013.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.m.

Hvis du ikke er berettiget til kontanthjælp, kan du være berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Ressourceforløbsydelse

Ressourceforløbsydelse er den ydelse, man får, når man er visiteret til et ressourceforløb eller et jobafklaringsforløb.

Lønnede timer

Lønnede timer eller ordinære løntimer er løn for de timer, du arbejder på ordinære vilkår i en virksomhed.

Enkeltydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Socialt frikort

Din kommune kan godkende dig til et socialt frikort. Med et socialt frikort kan du tjene op til 20.000 kr. skattefrit.

Merudgiftsgodtgørelse

I Syddjurs Kommune kan du få dækket nødvendige udgifter til sikkerhedssko og arbejdstøj.