Klima

Syddjurs Kommune vil til enhver tid matche de nationale mål for CO2 reduktion og være aktiv på klimaområdet. Syddjurs Klimahandlingsplan 2021-24 rummer Syddjurs visioner og indsatser for klima.

CO2 reduktion

Syddjurs Kommunes vision er at reducere CO2 udledningen med 70 procent i 2030 og 100 procent i 2050.

Klimatilpasning

Der er både positive og negative konsekvenser af klimaændringerne

Tilskud til energirenovering

Om tilskud til fx udskiftning af oliefyr