DK2020 Klimaplan

Vejen til fremtidens netto nul-udledning

Syddjurs Kommune er med i det landsdækkende netværk af kommuner DK2020 og forpligter sig til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan i 2023, som viser vejen til fremtidens netto nul-udledning for kommunen, og som viser hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Syddjurs løfter det lokale klimaarbejde via DK2020 til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at nå en ny standard for klimaplanlægning, som anvendes i det internationale bynetværk C40. 

Syddjurs er allerede godt på vej med bl.a. stor udbredelse af fjernvarme og godt i gang i omlægning af elvarme og oliefyr til varmepumper. Men indenfor klimagasudledning fra transport og landbrug er der endnu ikke for alvor sat gang i den grønne omstilling.

Syddjurs er med til at tænke klimatilpasning på en ny måde, når klimatilpasning planlægges sammen med byudvikling og klimasikring langs kysten sker i dialog med bl.a. lokale klimalaug og grundejerforeninger.

Ønsker du at komme i kontakt med Syddjurs klimakoordinator, kan du skrive mailen længere nede på denne side.

Inddragelse til Klimahandlingsplan

Klimakaffe med lokalsamfundene

I juni 2022 var 7 distriktsråd værter for klimadebatmøder med titlen Klimakaffe med lokalsamfundene.
Møderne blev afholdt i Rønde, Ryomgård, Ebeltoft, Mørke, Hornslet, Nimtofte og Kolind.

Udgangspunktet for klimasnakken var de lokale værdier og ønsker, med udgangspunkt i lokale tiltag og ideer, der allerede er i gang. Til mødet blev udfordringer og muligheder kortlagt visuelt for derved også, at give distriktsrådene et overblik over de lokale interesser. Vi spurgte ind til hvad der er vigtigt for lokalsamfundene, når vi skal klimatilpasse og forebygge? Er det mere bynatur, dele Elbiler, grøn strøm eller noget helt fjerde?

Til møderne ønskede Syddjurs Kommune at finde frem til, hvad der er vigtigt for de aktive lokalsamfund. Dette vil indgå i mål og indsatser i klimaarbejdet mod klimahandlingsplan 2023, som skal politisk behandles til november 2022. Lokale foreninger og interesseorganisationer blev opfordret til at deltage i disse lokale møder.

Sammenfatningen af Klimakaffemøderne kan ses nedenfor.

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft