Energi

Klimavenlig energi i Syddjurs Kommune

Spar på energien

Tilskud

I starten af 2023 vil der igen være mulighed for tilskud fra Energistyrelsens Bygningspulje til udskiftning oliefyr og energirenovering. Tilskud til udskiftning til fx varmepumper kan gives til alle helårsboliger, der i dag er forsynet af enten biokedel, naturgas, olie, eller ren elvarme. Dog kun de, som ligger uden for evt. fjernvarmeområde eller planlagt fjervarmeområde, se alle links nederst på siden.

Sparenergi.dk er Energistyrelsens hjemmeside om elforbrug, varmeforbrug og energiløsninger i hjemmet og på arbejdspladsen.

Sparenergi.dk har lavet vejledninger om at spare på energien i dit hus og din lejlighed. Der er digitale møder om mulighederne for tilskud og de høje energipriser. Se også det nyeste digitale vejledningsmøde fra september 2022, se link nedenfor.

På Borger.dk kan du finde information om din bolig, tips og tricks om miljøvenlig opvarmning.

Spar på energien

Syddjurs Kommune afholdt den 1. oktober 2022 en energidag. Til arrangementet var der vejledning i tilskud og mulighed for fjernvarme. Man kunne også få sparetips, der kan spare forbrugeren flere tusinde kroner årligt, samt viden om bl.a. forskellige løsninger for varmepumper, fjernvarme, elbiler og grøn transport.

Bolig og fritidshus tilstand

Du kan få overblik over boligens tilstand og dine muligheder for at forbedre den og reducere energiforbruget bl.a. Sparenergi.dk hvor du kan lave Sommerhus testen.
På fx EBAS kan man købe et boligeftersyn.

En varmepumpe giver billig varme og et bedre indeklima, da den affugter huset samtidig med at varme. Og den kan tændes hjemmefra med en SMS, så huset er lunt ved ankomst. Vil du gerne bruge huset mere, så ser på muligheder for at efterisolere, hvis tag og facade alligevel skal skiftes. Det betyder fx meget at få skiftet den gamle isolering ud med noget nyt og mere effektivt.

Har du eller gæsterne elbil, så få sat et ladestik op til elbilen. I visse sommerhusområder er der PT mangel på strøm i nettet, så vi anbefaler at man i grundejerforeningen kigger på en fælles løsning i forhold til kraftige ladestandere. Det er der også gos økonomi i. De fleste turister kan fint lade elbil på en alm. 230v kontakt, hvis installationen er OK.

Vi har lavet en folder til inspiration til sommerhusejere, se den nedenfor.

Klimaplanen

Syddjurs Kommune ønsker at mange husstande kender deres CO2-udledning.  Det kan du finde ved at udfylde en klimaplan, se nedenstående link.

Her kan du se hvad dit forbrug er og hvordan du kan ændre dette. Brug Klimaplanen således, at dine investeringer ses både på budgettet og på bæredygtigheden. Klimaplanen fra Myhouse.dk er en del af de løsninger, der kunne ses på Fair Festival Rosenholm Slot 3.-5. sept. 2021, hvor løsninger indenfor klima og bæredygtighed blev udstillet.

Der er ca. 17.000 husstande i Syddjurs Kommune. Mere end 7.000 husstande i Syddjurs udfyldt en Klimaplan, hvilket må gøre Syddjurs til en af ”de mest klimabeviste” i Danmark.

Læs mere i linksamlingen længere nede på siden. 

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft