Reduktion og dokumentation

Sådan bringer vi visionerne i spil

Energi- og klimaregnskaber

Vi udarbejder løbende energiregnskaber for hele kommunen som geografisk enhed.

Læs om Energi og klimaregnskaberne i Syddjurs Klimahandlingsplan 2021-24.

Det nyeste energi og klimaregnskab omfatter også tal fra 1990, der er udgangspunktet for det danske mål om 70% reduktionen inden 2030.

Ønsker du at blive klogere på regnskaber for energi og klimagas, og læse om hvordan Syddjurs kommune arbejder med at reducere udledningen af CO2. Kan du finde links til Region Midts hjemmeside, samt downloade artiklen "Sund fornuft" længere nede på siden. 

Energibesparelser i kommunale bygninger

Det er Syddjurs Kommunes målsætning at reducere el-, vand- og varmeforbruget med 2 pct. om året frem til 2025

Syddjurs Kommune indgik i 2010  en klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening og forpligter sig dermed til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter, bygninger og transport med minimum 2 pct. om året. 

For at reducere CO2-udslippet på el, vand- og varmeforbrug, er hele den kommunale ejendomsportefølje omfattet af løbende energirenovering og digitaliseret. Der arbejdes med lyskilder, isolering, ventilation mm. Omstilling af CO2-belastende brændsler til fjernvarme og andre CO2-neutrale varmekilder vil også være højt prioriterede opgaver. I perioden fra 2010 til 2020 har vi reduceret hele 4 % i gennemsnit pr. år på ejendomme.

Team Ejendomme administrerer ca. 200 bygninger, med et samlet etageareal på ca. 210.000 m2.

Se regnskabet nederst på siden.

Varme-, el- og vandforbrug

Syddjurs Kommune har etableret energistyring i en stor del af den kommunale bygningsmasse, hvor energi- og vandforbruget registreres automatisk.

 

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft