Transport

Fremtidens løsninger for reduktion af CO2 udledning fra transport

Bæredygtig transport

Syddjurs Kommune arbejder med en konkret ladestrategi.
Strategien viser, hvor offentlige ladestandere skal placeres. Den viser, hvilke private destinationer, der bør bygge stationer, og hvilke boligforeninger, der bør investere i samme. Syddjurs Kommune vil i de kommende år arbejde for at etablere offentlige stationer ved offentlige p-pladser, servicebygninger og idrætsanlæg mv.

Har du selv har tænkt dig at investere i elbil, så er det en god idé, at sætte dig ind i økonomien og de forskellige muligheder for opladning. Det bør altid være ud fra et reelt behov. Opladning kan være ved din arbejdsplads eller hjemmeopladning.

Mobilitet, veje og trafik

Fremtidens løsninger for reduktion af CO2 udledning fra transport ligger i samspillet mellem privat og offentlig transport, det der kaldes Mobilitet. 

Mobilitet er  ikke blot at bygge en ny vej, en ny letbane eller indsætte en ny busrute. Mobilitet er at gøre det muligt og attraktivt at bevæge sig på en smart og fleksibel måde. Mobilitet er at tænke på tværs af transportformer, byplanlægning og hverdagens gøremål.

Syddjurs Kommune er attraktivt ift. bosætning for bl.a. børnefamilier. Og vi bliver boende og bliver ældre i Syddjurs. Der er lokale arbejdspladser og gode muligheder for pendling til de omkringliggende kommuner. Se Syddjurs Mobilitetsplan og Klimahandlingsplan.

NaboGo samkørsel

Syddjurs Kommune har indgået en treårig kontrakt med nabogo, gældende fra 1. april 2022. Det betyder, at alle kan bruge appen uden gebyrer og reklamer – og at alle virksomheder, uddannelsesinstitutioner, landsbyer og foreninger kan kontakte nabogo og høre om, hvordan man kan samarbejde om at udbrede samkørsel lokalt. Nabogos passagerer får automatisk de første 10 km. samkørsel gratis, mens chaufføren får betalig for hele turen.

NaboGo, som et led i at styrke mobiliteten i Syddjurs Kommune. Samkørsel via NaboGo byder på muligheder for en mere fleksibel, mere bæredygtig og billigere transport. Syddjurs Kommune vil tilbyde bosætning for alle, også de, som ikke kan eller vil køre selv. Det er en del af vores indsats for at fremme bæredygtighed og smarte grønne løsninger, som sætter fokus på de mange fordele ved samkørsel udover de rent økonomiske, blandt andet mindre CO2-udledning, mindre trængsel og mindre slid på vejene.

Nabogo er en samkørselsapp, som matcher dem, der alligevel skal samme vej. Løsningen er integreret med kollektiv transport. Det betyder, at man kan uploade sit pendlerkort, som giver gratis samkørsel gennem nabogo.

Syddjurs Gymnasium viser vejen
Det er ikke let at ændre hverdagsvaner. Det bliver nemmere, når ændringerne sker lokalt og man kan køre med en, man kender - måske en nabo, kollega eller studiekammerat. Derfor blev Nabogo lanceret hos Syddjurs Gymnasium som det første sted indenfor kommunens grænser.
Syddjurs Kommune har en aftale med Nabogo. Det betyder, at alle i kommunen frit kan downloade appen og tilbyde pladser i bilen eller søge et lift. Som en del af aftalen står Nabogo også til rådighed, hvis du ønsker at forbedre mobiliteten til og/eller fra din landsby eller virksomhed i Syddjurs Kommune. Skriv til support@nabogo.com for mere info om den mulighed.
Appen kan hentes gratis i AppStore, søg på Nabogo.

Om Nabogo

Nabogo forbinder land og by, og visionen er, at samkørsel er en fast del af fremtidens kollektive transport. Ved at aktivere de tomme sæder i private biler, opstår ’mikrobusser’, som servicerer især tyndt befolkede områder og forbinder mennesker til uddannelse/arbejde eller nærmeste bus/tog.

 

APP: Nabogo har en app til sampendling. Skabt for at få mennesker, der skal samme vej, til at dele turen i bilen, dele udgifterne og dele mulighederne for at komme lettere og mere klimavenligt rundt.

  • Som chauffør kan man lægge sin hverdagskørsel op og dermed tilbyde andre et lift. Som passager opretter man en liftagent og får dermed få en notifikation, når der er et ledigt sæde, som passer det behov, man har angivet. 
  • For at brugerne let kan finde hinanden, starter og slutter lift altid ved nabogos digitale mødesteder, der fungerer lidt som busstop.
  • Ingen betaler gebyr for at bruge appen, blot deles udgifterne til bilen ud fra et deleøkonomisk princip, hvor hver passager betaler 75 øre pr. km. direkte til chaufføren. Bruges nabogo til arbejdsrelateret kørsel, kan chaufføren slå betaling fra.

 Nabogo er forbundet med kollektiv transport og vises i Rejseplanen, så lift let kan findes – og kombineres med tog og bus. 

FIRMA: Nabogo er stiftet i 2018 og har i dag aftaler med 30 kommuner i Danmark. Desuden er nabogo på markedet i Holland og Sverige samt på vej i Norge. I torsdags vandt nabogo prisen som Årets Startup/Scaleup i EY Entrepreneur of the Year i Syd- og Sønderjylland (i konkurrence med 410 andre virksomheder).

Denne korte film viser, hvordan nabogo fungerer – eksemplet er fra landsbyen Smidstrup, der var den første til at lancere nabogo: https://vimeo.com/552295388

Mere på hjemmesiden: https://nabogo.com/da/

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft