Spildevand

Få overblik over ejendomsoplysninger og regler for private anlæg og offentlig kloakering.

Private spildevandsanlæg

Regler for etablering af private spildevandsanlæg

Spildevand fra ejendomme tilsluttet offentlig kloak

Bor du i et område hvor der er offentlig kloakering, så afledes dit spildevand til det offentlige kloaknet.

Spildevandsplan

Se spildevandsplanen for 2022-2025

Vandvision

Vandvisionen er en strategisk plan for håndtering af vand, spildevand og klimatilpasning.