Regulativ for husholdningsaffald

Du kan læse om reglerne for affaldsordningerne i regulativ for husholdningsaffald

Regulativet gælder for husholdningsaffald fra borgere og grundejere i Syddjurs Kommune.

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft