Undgå rotter ved hønse- og fuglehold

Hønse- og fuglehold tiltrækker rotter, da der ofte findes både føde og skjulesteder til rotterne i indhegningerne. Det er ikke kun hønse- og fuglehold i landzonen, som har rotteproblemer. De mindre hobbyhold i byer kan også skabe problemer.

Du kan selv gøre nogle ting, som nedsætter risikoen for rotter:

 • Foderet skal opbevares i lukkede rottesikre beholdere. En anden mulighed er at hænge foderbeholderen op i luften, dette besværliggør tilgængeligheden for rotterne.
 • Undgå overfodring, hønsene skal dagligt kunne spise op – resten spiser rotterne!
 • Fjern overskydende føde inden skumring
 • Indhegningens maskevidde skal være under 2 cm
 • Hønsegården skal placeres mindst 2,5 m fra skel eller tæt vegetation
 • Omkring indhegningen skal der være vegetationsfrie bræmmer
 • Hønsehuset skal hæves mindst 35 cm over jorden
 • Spær adgangen under hønsehuset med et nedgravet volierenet til 60 cm’s dybde

At fodre fugle i haven kan være til glæde for både fugle og mennesker. Men pas på, at rotterne ikke spiser med. Det kan være svært at sikre foderbrættet imod rotter, men du kan tage nogle enkle forholdsregler, der kan begrænse tilholdet af rotter:

 • Opbevar foder i lukkede rottesikre beholdere
 • Undgå overfodring, fuglene skal dagligt kunne spise op - resten spiser rotterne!
 • Fjern nedfalden og overskydende føde inden skumring
 • Hæng mejsekugler i ståltråd, så rotterne ikke kan slæbe dem væk
 • Foderbrættet skal indrettes med en kant, så mindst muligt foder falder på jorden
 • Foderbrættet skal placeres fri af vegetation
 • Ved observation af rotter, ophør da fuglefodring

Kommunen kan stille krav til dit dyrehold og fuglefodring

Du er som grundejer forpligtet til, at begrænse rotternes levemuligheder på din ejendom mest muligt jf. § 3 i bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Se eventuelle tiltag i miljøstyrelsens folder: 10 staldtips – Sådan undgår du rotter.

Hvis fjerkræholdet eller fuglefodringen giver anledning til væsentlige gener, kan Syddjurs Kommune give dig påbud om afhjælpende foranstaltninger.

Hvis påbuddet overtrædes eller hvis det efter kommunens vurdering ikke er muligt at nedbringe generne tilstrækkeligt, kan kommunen kræve at hønseholdet fjernes og fuglefodringen ophører jf. § 3 stk. 2 i kommunens regulativ for fjerkræhold.

HUSK

Hvis du har rotter, har du pligt til at anmelde det

Du kan læse mere om dine forpligtelser som borger på miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk, under vand i hverdagen - rottebekæmpelse.

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft
Del siden