Hverdagsklima

Vi kan udnytte de positive konsekvenser af klimaændringerne

Det er grundejerens eget ansvar og pligt, at sørge for klimatilpasning af egen ejendom, herunder at sikre at evt. naboer ikke bliver påvirket af udstrømmende vand fra tage og befæstede arealer. Tag fat i fagfolk når du skal i gang, så er du sikker.

En række forskere og firmaer har givet bud på forskellige alternative måder at håndtere regnvand på via LAR-løsninger - Lokal Afledning af Regnvand. Her finder du også de lovkrav, du skal overholde.

På den nationale portal www.klimatilpasning.dk kan du læse mere om, hvordan du kan klimatilpasse din bolig og hjælpe med at forhindre oversvømmelser andre steder.

Du kan læse mere om dit ansvar her i folderen Info mod vand

Vil du se et godt eksempel fra Syddjurs, så se vores klimafilm her om klimatilpasning i haven

Klimatilpasning

Klimatilpasning betyder, at vi skal tilpasse samfundet til ændringerne i klimaet. Der er både positive og negative konsekvenser af klimaændringerne. Vi skal udnytte de positive konsekvenser, og vi skal begrænse og forebygge de negative konsekvenser.

Med udarbejdelsen af Klimatilpasningsplan 2014 tog Syddjurs Kommune det første skridt i denne retning. Og klimatilpasning er et indsatsområde både i Klimaplan 2012 og Klimahandlingsplan 2021-24.

Se Artikel - Fælles front mod (og med) vandet

Syddjurs Kommune ønsker at tage højde for fremtidens klima allerede nu gennem planlægning og ved at stille krav til nyt byggeri og anlæg.

Alle nye lokalplaner planlægges ud fra en vandhåndteringsplan, der sikrer området i forhold til overfladevand, så der ved klimatilpasningen tages hensyn til fremtidens klima - der bliver varmere, vådere og mere blæsende. 

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft
Del siden