Folkeskoler

Her kan du læse om kommunens folkeskoler, skolestart, transport, støtte i skolen og meget mere,

10. klasse

I Syddjurs Kommune er der to muligheder, hvis du vælger at gå i 10. klasse.

Hjemmeundervisning

I Danmark har du som forældre ret til at hjemmeundervise dit barn.

IT i folkeskolen

I Syddjurs Kommune arbejdes der aktivt med at skabe gode digitale læringsmiljøer.

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporten skal styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen.

Skolebusser og sygetransport

Her kan du læse om transport til og fra skole - herunder sygetransport.

Skolernes ferieplan

Her kan du se folkeskolernes ferieplan

Skolestart

Her kan du læse om indmeldelse til skolestart, overgang fra børnehave til skole / tidlig SFO og skoleudsættelse.

Sprog og sprogvurdering

Børns sproglige kompetencer grundlægges tidligt i livet og har både betydning for barnets trivsel, læring og udvikling samt skolegang og uddannelsesmuligheder.

Støtte i skolen

Her kan du læse om tilbud for elever med læsevanskeligheder, elever med særlige behov og SSP samarbejdet.