Folkeskoler

Her kan du læse om kommunens folkeskoler, skolestart, transport, støtte i skolen og meget mere,

10. klasse

I Syddjurs Kommune er der to muligheder, hvis du vælger at gå i 10. klasse.

Hjemmeundervisning

I Danmark har du som forældre ret til at hjemmeundervise dit barn.

IT i folkeskolen

I Syddjurs Kommune arbejdes der aktivt med at skabe gode digitale læringsmiljøer.

Overgange

I Syddjurs Kommune er der en række projekter, der hjælper til at skabe de gode overgange mellem sundhedsplejen, dagtilbuddet og skolen.

Skolebusser og sygetransport

Her kan du læse om transport til og fra skole - herunder sygetransport.

Skolernes ferieplan

Her kan du se folkeskolernes ferieplan

Skolestart

Her kan du læse om indmeldelse til skolestart, overgang fra børnehave til skole / tidlig SFO og skoleudsættelse.

Sprog og sprogvurdering

Børns sproglige kompetencer grundlægges tidligt i livet og har både betydning for barnets trivsel, læring og udvikling samt skolegang og uddannelsesmuligheder.

Støtte i skolen

Her kan du læse om tilbud for elever med læsevanskeligheder, elever med særlige behov og SSP samarbejdet.

Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægten er godkendt af Byrådet 26. november 2014