Skolestart

Her kan du læse om indmeldelse til skolestart, overgang fra børnehave til skole / tidlig SFO og skoleudsættelse.

Indmeldelse til skolestart i 0. klasse

Hvordan melder jeg mit barn til skole?

Overgang fra børnehave til skole/tidlig SFO

I samarbejdet omkring barnets overgang, tager vi udgangspunkt i det enkelte barn og barnets behov.

Skoleudsættelse eller fremrykket skolestart

Regler for skoleudsættelse eller fremrykning af skolestart for jeres barn.