Modersmål

Du kan få gratis undervisning i modersmål til dit barn, når barnet går i 0.-9. klasse.

Modersmålsundervisning er et tilbud om gratis undervisning til elever i den undervisningspligtige alder (0.-9. klasse) i henhold til Bekendtgørelse nr. 689 om folkeskolens modersmålsundervisning:

Et af følgende krav skal være opfyldt:

  • En af elevens forældre er bosat i Danmark og er statsborger i et EU eller EØS-land.
  • Der tales færøsk eller grønlandsk i hjemmet.

Om undervisningen

Formålet med modersmålsundervisningen er, at eleverne tilegner sig færdigheder, så de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Undervisningen foregår på modersmålet og lærerne underviser i læsning og skrivning. Ved at lære eget modersmål, bliver børnene også bedre til at læse og skrive på dansk. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed.

Syddjurs Kommune varetager ikke modersmålsundervisning og henviser derfor til Aarhus Kommune, som tilbyder modersmålsundervisning til børn, som ikke har bopæl i Aarhus Kommune. Modersmålsundervisningen finder sted på Møllevangskolen. Tilmeldingsblanket findes på skolens hjemmeside - se linket herunder.

Modersmålsundervisningen skal godkendes af Syddjurs Kommune inden opstart.

Børn og Læring Sekretariat

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Tingvej 17 - 8543 Hornslet