Inddragelse af PPR

Sådan får du hjælp af PPR

Når skoler og institutioner ønsker inddragelse af PPR i forhold til forståelsen af et barn og de sammenhænge barnet er en del af, sker dette på Tværfagligt Forum (TF), som er et konsultativt møde med deltagelse af barnets forældre. Et samarbejde om et barn i Tværfagligt Forum kan have et omfang på 1-3 møder.  Senest ved det 3. møde skal der således tages stilling til, om PPR fortsat skal være involveret. 

Den enkelte dagplejepædagog, dagtilbudsleder eller skoleleder er mødeansvarlig.

 

Børn og Læring Sekretariat

Mandag-Tirsdag

08:30 - 12:00

Torsdag

12:00 - 17:00

Tingvej 17 - 8543 Hornslet