PPR's ydelser

PPR's målgruppe er børn og unge mellem 0 og 18 år.

PPR's ydelser

  • Rådgivning og vejledning til det pædagogisk personale og forældre til børn i dagtilbud eller skole
  • Deltagelse i konsultative møder omkring barnet
  • Deltagelse i netværksmøder omkring barnet
  • Udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) af børn med eksempelvis udviklingsmæssige vanskeligheder og læse- og talevanskeligheder
  • Deltagelse i skolens PLC-møder (Pædagogisk læringscenter)
  • Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring, konsultative ydelser og gennem supervisionsforløb og aktionslæringsforløb
  • Henvisning til psykiatrisk udredning ved BUA (Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling)
  • Råd og vejledning til det pædagogiske personale og til børnenes forældre, hvis et barn har motoriske udfordringer eller funktionsnedsættelser

Børn og Læring Sekretariat

Mandag-Tirsdag

08:30 - 12:00

Torsdag

12:00 - 17:00

Tingvej 17 - 8543 Hornslet