Syddjurs Ungdomsskole

Ungdomsskolen i Syddjurs er kommunens tilbud til alle børn og unge mellem 9 og 18 år, som bor i kommunen.

Ungdomsskolen i Syddjurs er kommunens tilbud til alle børn og unge mellem 9 og 18 år, som bor i kommunen.

Børn i 4. – 6. klasse tilbydes dog kun medlemskab af eftermiddagsklubberne.

Syddjurs Ungdomsskole har fire ungdomsskoledistrikter med i alt ti lokale ungdomsskolehuse placeret på eller i tæt nærhed af kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser.

I hvert Ungdomsskolehus vil der være tilbud om eftermiddagsklub, aftenklub og almen undervisning.


Syddjurs Ungdomsskole har blandt andet ansvaret for:

 • Undervisning i almene fag og prøveforberedende fag.
 • Lektiehjælp og specialundervisning.
 • Knallert- og traktorkørekort.
 • Aftenklubber for 13 - 18-årige.
 • Eftermiddagsklubber for 9 - 13-årige (4. - 6. klasse).
 • Tidlig Eftermiddagsklub for børn i 3. klasse fra april til og med juli.
 • Studieture, lejre og rejser.
 • Heltidsundervisning for 7., 8. og 9. klassetrin.
 • Ungemiljøerne ”Rampen” & ”Kernen” for de 16+.
 • Koordinator af SSP indsatsen i Syddjurs Kommune.
 • Udbyder af Shanghai Akademiet i samarbejde med Syddjurs Musikskole.
 • Tovholder på DEMO rådet (Kommunens ungeråd).
 • Og meget, meget mere.


Undervisning og øvrige tilbud

Undervisningen i ungdomsskolen foregår normalt om eftermiddagen eller om aftenen samt i weekender. Eftermiddagsklubberne er åbne om eftermiddagen og aftenklubberne to aftner om ugen samt i planlagte weekender eller ferier, når der er særlige arrangementer.

Børn og Læring Sekretariat

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Tingvej 17 - 8543 Hornslet