Undervisning i dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog omfatter basisundervisning såvel som supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Ifølge Folkeskolelovens §32 er børn, der har opholdstilladelse i Danmark i mindst seks måneder – herunder børn, der har status som flygtninge – omfattet af de almindelige regler om ret og pligt til undervisning.

Ved optagelse i folkeskolen i Syddjurs Kommune indskrives eleven på en distriktsskole i en almenklasse svarende til elevens alder. Hvis en elev kan for lidt dansk til at kunne deltage i klassens almindelige undervisning, skal der gives basisundervisning i dansk som andetsprog. I Syddjurs Kommune gives basisundervisningen på hold eller som enkeltmandsundervisning.

Basisundervisningen ophører, når skolen vurderer, at eleven kan deltage i den almindelige klasseundervisning suppleret med supplerende undervisning i dansk som andetsprog – og senest efter to års forløb. Grænsen på to år gælder ikke for elever, der er ankommet til Danmark efter det 14. år eller for elever, der ikke tidligere har modtager undervisning i at læse og skrive.

Børn og Læring Sekretariat

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Tingvej 17 - 8543 Hornslet