Socialt

Læs mere om én indgang, handicap, psykiatri, sagsbehandlingsfrister og rusmiddelbehandling

Én indgang

Her kan du læse om åben rådgivning, gruppeforløb, korterevarende bostøtteforløb samt om råd og vejledning rusmidler

Handicap

Aflastningstilbud for Børn og Unge, aktivitetstilbud, bostøtte i egen bolig, botilbud, BPA, ledsageordning og merudgift §100

Psykiatri

Bostøtte, botilbud, samvær og aktivitetstilbud

Pårørendevejleder

Pårørendevejlederen tilbyder anonym støtte og rådgivning til dig som er pårørende til en nærtstående med langvarig og/ kronisk fysisk eller psykisk sygdom. Du får vejledning med udgangspunkt i din aktuelle situation.

Rusmiddelbehandling

Læs her mere om Rusmiddelcenter Syddjurs

Sagsbehandlingsfrister

Hvor lang tid går der, før du kan forvente en afgørelse på din ansøgning? Læs mere her.