Solceller og solvarme

Bliv klogere på solceller og solvarme i kommunen.

Du skal bruge en godkendelse eller tilladelse

Opsætning af solceller og solfangeranlæg kan være godkendelsespligtigt, afhængig af om anlægget opstilles på terræn eller installeres på en bygning og den pågældende bygnings anvendelse.

Opstilling af solceller eller –fangere på terræn kan forudsætte byggetilladelse. Mulig godkendelsespligt afhænger af, om konstruktionerne er væsentlige under hensyntagen til omgivelserne i forhold til omfang, højde og afstand. Det er kommunen, som afgør hvorvidt solceller eller –fangere på terræn er godkendelsespligtigt, der skal derfor altid fremsendes relevant projektmateriale til brug for kommunens vurdering ved opstilling af anlæg på terræn.

Installation af solceller og –fangere på henholdsvis enfamilie-, tofamilie-, række- og sommerhuse, samt småbygninger i tilknytning til disse typer bygninger kan udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen efter byggeloven.
Bemærk dog at solceller og solfangeranlæg skal medregnes til bygningshøjden, som forsat skal være overholdt, inkl. anlægget, for at installationen kan udføres uden byggetilladelse.

Vær desuden opmærksom på at opsætning og placering af solceller og –fanger kan være reguleret af - eller være omfattet af forbud i - lokalplaner, byplanvedtægter og tinglyste deklarationer.

Nederst på siden kan du se om din ejendom er omfattet af en lokalplan og/eller en kommuneplanramme

Hvad skal du vide?

Byggesagsbehandling

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft