Færdigmelding og ibrugtagningstilladelse

Husk at færdigmelde dit byggeri, så vi kan give dig tilladelse til at tage det i brug.

Færdigmelding

Når dit byggeri er færdigt, skal du huske at melde det færdigt via Byg & Miljø. Du skal også fremsende det materiale, der er står i byggetilladelsen. Det betyder ofte, at du skal vedlægge alt relevant dokumentation om de tekniske forhold, som du har oplyst i forbindelse med byggeansøgningen. Du skal derudover vedlægge ekstra dokumentation, hvis der er tekniske forhold, som er kommet til under byggeprocessen.

Du kan læse mere om dokumentation og ibrugtagningstilladelse, ved at åbne felterne herunder.   

Dokumentation og ibrugtagningstilladelse

Byggesagsbehandling

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft
Del siden