Knust asfalt som vejfyld

Du skal i de fleste tilfælde have en tilladelse for at bruge knust asfalt som belægning på veje, pladser med videre.

Hvis du vil bruge knust asfalt som belægning på stier, grusveje, markveje, indkørsler, vendepladser, parkeringspladser m.v. kræver det en tilladelse.

Du skal sende disse oplysninger til os, hvis du vil søge om at bruge knust asfalt:

  • Kortmateriale over arealet, hvor det knuste asfalt skal anvendes (adresse og matrikel nr.).
  • Beskrivelse af hvor stort et areal, asfalten skal udlægges på.
  • Mængde af knust asfalt, der skal bruges / hvor tykt et lag, der ønskes anlagt.
  • Beskrivelse af hvor asfalten stammer fra.
  • Opbygning, herunder om du etablerer et bærelag/slidlag i et andet materiale.
  • Tidsplan for projektets gennemførelse.
  • Afstand til drikkevandsboringer, områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til almene vandværker – hvis du kender dem.

Kontakt Miljø og Klima, hvis du vil søge tilladelse.
I tvivlstilfælde afgør Miljø og Klima, om udlægningen kan ske med eller uden tilladelse.

Ansøgningen skal sendes til virksomheder@syddjurs.dk.

Hvis du får en tilladelse, skal vi orientere Region Midtjylland, som eventuelt kortlægger arealet som forurenet. 

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft