Midlertidig bygge - og anlægsaktiviteter

Hvis du skal afrense et asbest tage eller lave midlertidig bygge - og anlægsarbejde, er der en række regler du skal være opmærksom på.

Midlertidige bygge - og anlægsaktiviteter

Hvis du har en midlertidig bygge- eller anlægsaktivitet, skal du følge kommunens forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter. Du skal ikke længere anmelde aktiviteten.

Rensning af asbesttage

Hvis du vil rense dit asbesttag, skal du gøre det korrekt, så du ikke risikerer en forurening med asbest.