Vandforsyning

Find oplysninger om ansøgning om tilladelse, takstbalde, kommunens planlægning mv.

Beredskabsplan for vandværker

Information og skabelon til beredskabsplan for almene vandværker.

Digital indberetning af takstblad

Årlig indberetning af drifts- og anlægsbidrag

Indberetning af oppumpede og distribuerede vandmængder

Årlig indberetning

Information til almene vandværker i Syddjurs Kommune

Aktuelt

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan 2018-24 beskriver teknik og forsyningsstruktur for de vandværker, der forsyner kommunen med rent drikkevand.