Udbud og indkøb

Find oplysninger om, hvordan du som leverandør kan tilbyde din service eller produkter til kommunen.

Aktuelle udbud

Vi udbyder mange forskellige opgaver, som du kan byde ind på som leverandør. Se dem på udbudsportalen Mercell.

Annoncering: Konkurrence af en udviklingsplan

Borgerdrevet udvikling af en klimarobust kystkultur i Ebeltoft.

Betaling, fakturering og EAN numre

Find betingelser for betaling og fakturering, brug af NemHandel og EAN-nummer.

Bæredygtige indkøb

Vi har fokus på klima- og miljøkrav i vores udbud for at fremme en bæredygtig udvikling.

Håndværkerlisten

Du skal skrive dig på håndværkerlisten, hvis du vil levere håndværker- og entreprenørydelser til os.

Indkøbs- og udbudspolitik

Find rammerne for, hvordan vi køber varer, service- og tjenesteydelser.

Til optikere og samarbejdsparterne

Vi har en godkendelsesordning for levering af svagsynsoptik og optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser.