Frivilligt socialt arbejde - § 18

Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18

Hvem kan søge?

Alle der varetager specifikke, afgrænsede frivillige sociale indsatser og aktiviteter i Syddjurs Kommune kan søge om tilskud fra puljen. Dette kunne for eksempel være:

 • Lokale frivillige sociale foreninger og organisationer
 • Landsorganisationer med lokalorganisationer i Syddjurs Kommune, eller landsorganisationer der laver aktiviteter for borgere i Syddjurs Kommune.
 • Netværks- og selvhjælpsgrupper
 • Idrætsforeninger der specifikt arbejder med aktiviteter rettet mod målgruppen for frivilligt socialt arbejde

Puljen støtter

Hvert år uddeler Syddjurs Kommune midler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18), med henblik at styrke og støtte op omkring den indsats, som frivillige yder i arbejdet for at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer blandt udsatte borgere.

Vurderingskriterier

Ansøgningerne vurderes ud fra, hvorvidt de:

 • Svarer fyldestgørende og præcist på spørgsmålene i spørgeskemaet.
 • Afspejler kendskab til retningslinjerne
 • Beskriver tydeligt hvordan indsatsen er i overensstemmelse med puljens målgruppe. Herunder en beskrivelse af hvordan målgruppen er udsat og hvorfor der er behov for indsatsen der søges om tilskud til.
 • Beskriver værdien af indsatsen og hvordan den er med til at gøre en forskel for målgruppen.
 • Er realistisk og tydelig ift.: antal deltagere, antal frivillige, frekvens af aktiviteter osv.
 • Indeholder et tydeligt og realistisk budget hvor indtægter og udgifter, for indsatsen der søges om midler til, fremgår (budgettet skal vedhæftes ansøgningen som en særskilt fil).
 • Tydeliggør hvad der ansøges om tilskud til helt konkret.
 • Søger om et realistisk og velargumenteret tilskud.

 

Puljen administreres af Frivilligrådet.

Du kan læse mere om rådet og retningslinjer for puljen i forretningsordenen.

Ansøgningsfrist

Puljen har ansøgningsfrist d. 15. september. hvor du har mulighed for at søge om tilskud forud for det efterfølgende år. Derudover er det muligt at søge om tilskud løbende. 

Behandling og svar

Ansøgningerne behandles af Frivilligrådet i Syddjurs Kommune. 

Har du sendt en ansøgning forud for d. 15. september til aktiviteter i det efterfølgende år, kan du forvente svar ved årets udgang.
Har du i stedet sendt en ansøgning løbende i det pågældende år, kan du forvente et svar efter 1-2 måneder. 

Du vil modtage en kvittering på din ansøgning i e-Boks. 

Økonomi

Ansøgere skal anvende kommunens skabelon for budget og finansieringsplan, som kan downloades her.

Birgitte Damgaard Nielsen

Civilsamfundskonsulent

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft