Aktivitetstilskud

Støtte til aktiviteter for børn og unge under 25 år med folkeregister i Syddjurs Kommune

Der ydes aktivitetsstøtte (medlemstilskud) til aktiviteter for børn og unge under 25 år, som er tilmeldt folkeregisteret i Syddjurs Kommune.

Tilskuddet er fastsat til max. kr. 150,00 pr. medlem pr. år. Såfremt kontingentet er lavere end dette, er det kontingentet, der afgør tilskuddets størrelse.

 

Hvad kan foreningen få støtte til?


Aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder idé bestemt, politisk og religiøs art er omfattet af tilskudsordningen for børn og unge.

 

Hvem kan søge?

 

Godkendte foreninger i Syddjurs Kommune, herunder foreninger, der er opdelt i afdelinger med egen ledelse, men ikke er retsligt selvstændige.

Tilskuddet udbetales udmiddelbart efter indsendelsen.

Der kan ansøges en gang årligt, dog inden den 1. oktober.

HUSK - Erklæring om, at foreningen har indhentet børneattest, skal være indsendt senest den 15. august. Såfremt erklæring ikke er indsendt, kan tilskud ikke udbetales. Erklæring udfyldes og indsendes via Conventus.

Foreningen er regnskabspligtig og Syddjurs Kommune kan indkalde regnskab med bilag til gennemgang og kontrol.

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft
Del siden