Lederudvikling

Tilskud til kurser og uddannelser til lederudvikling for frivillige folkeoplysende foreninger

Tilskud ydes til

  • Kurser og uddannelser indenfor det frivillige foreningsarbejde bevilges med 75 % af kursusafgiften, max. 1.500 kr. pr. deltager pr. år.
    Der skal søges inden kursets start.
    Når kurset har været afholdt indsendes dokumentation for betaling og refusion udbetales. Dette gøres via blanketten "Lederudvikling 20XX. Refusion".

Der ydes ikke tilskud til

  • Befordring fra 2021
  • Interne kurser, kurser i udlandet, forplejning der ikke er indeholdt i kursusprisen, højere videregående uddannelser, kurser som andre har ydet tilskud til, lederudviklingsaktiviteter i egen forening, samt aktiviteter i forbindelse med årsmøder og lignende, hvor lederudvikling ikke er det primære formål.

Kathrine Weise Dalgaard

Udviklingskonsulent

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft
Del siden