Lokaletilskud

Tilskud til foreninger til egne og lejede lokaler

Der kan ydes tilskud til foreninger til egne og lejede lokaler med 65 %, forholdsmæssigt til den del af foreningens medlemmer, der er under 25 år.

Tilskud kan ydes til følgende udgifter

Egne lokaler

 1. Renter af prioritetsgæld
 2. Skatter, afgifter, og forsikringer vedrørende ejendommen
 3. Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning og rengøring
 4. Der fradrages for leje- og fremlejeindtægt

Lejede lokaler

 1. Det aftalte lejebeløb
 2. Udgifter til almindelig vedligeholdelse samt til opvarmning, belysning og rengøring
 3. Der fradrages for leje- og fremlejeindtægt

Syddjurs Kommune kan, men er ikke forpligtet til at yde tilskud til følgende

 • Nye foreninger
 • Nye lokaler
 • Udvidet aktivitet
 • Ombygning og udvidelse af eksisterende lokaler

Administration

 • Ansøgning med budgetskema for det kommende år indsendes inden den 1. november via Conventus
 • Tilskud for kommende år meddeles i januar
 • Senest den 31. januar indsendes regnskab dokumenteret med bilag for faktiske lokaleudgifter i foregående år via Conventus. Såfremt der er udbetalt for meget / for lidt i foregående år vil dette blive reguleret i forbindelse med kommende udbetaling
 • Efter afholdt generalforsamling indsendes foreningens samlede regnskab med underskrifter.

Rideklubber

Jævnfør Folkeoplysningsloven ydes der alene tilskud til de udgifter, der knytter sig til ridehallen.

 • Halleje
 • Bygningsforsikring
 • El, vand og varme
 • Rengøring
 • Fornødent tilsyn i begrænset omfang

Søren Trangbæk

Fritidskonsulent

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft
Del siden