Talentpuljen

Støtte til udviklingen af kommunens talentmasse med tilskud til talentudviklende aktiviteter

Hvem kan søge?

 • Musikere, kunstnere og andre kreative talenter bosat i og med fast tilknytning til Syddjurs Kommune
 • Idrætsudøvere der er medlem af en forening eller klub under Danmarks Idræts-Forbund
 • Idrætsudøvere som er medlem af en forening eller klub i Syddjurs Kommune og som repræsenterer samme forening eller klub ved al deltagelse i turnering og stævner
 • Idrætsudøvere som har en fast træningstilknytning til en lokal forening eller klub i Syddjurs Kommune
 • Alle ansøgere skal være elite- eller talentudøvere, som på ansøgningstidspunktet er under 22 år
 • En ansøgere kan maksimalt opnå støtte fra Talentpuljen 3 år i træk
 • Professionelle udøvere kan ikke modtage støtte fra Talentpuljen

Puljen støtter

 • Aktiviteter og projekter, som ligger uden for de lokale klubbers eller foreningers almindelige drift og som klubben eller den enkelte idrætsudøver ikke eller kun vanskeligt kan sætte i gang uden støtte fra puljen
 • Aktiviteter og projekter, som ligger uden for almindelig drift og som det enkelte talent ikke eller kun vanskeligt kan sætte i gang uden støtte fra puljen
 • Støtte til trænerløsninger, trænere/ledere uddannelse samt forenings-/klubudvikling gives kun til træneraktiviteter som er målrettet elite- eller talentudøvere, som på ansøgningstidspunktet er under 22 år

Vurderingskriterier

Ansøgningen vurderes ud fra følgende kriterier

 • beskrivelsen af baggrunden for ansøgningen, herunder dokumentation for ekstraordinære udgifter i forbindelse med talentudvikling
 • beskrivelsen af hvad der søges støtte til med dokumentation for ansøgers niveau - hold eller individuelt - i form af resultater og status på ansøgers oprykning eller udtagelse til stævner på nationalt og internationalt niveau
 • beskrivelsen af hvordan aktiviteten er målrettet elite- eller talentudvikling. Visioner og handleplaner for ansøger(e) i et talentudviklingsprogram skal vedlægges
 • ansøgt beløb samt budget for ansøgningen


Senest fire uger efter afvikling af de tilskudsgivende aktiviteter, skal tilskudsmodtager indsende en beskrivelse af talentforløbet med dokumentation for afholdte udgifter i henhold til bevillingen samt stille sig til rådighed med henblik på at få lavet presseomtale med foto.

Ansøgningsfrist

Puljens midler uddeles en gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. maj.

Behandling og svar

Ansøgningerne behandles af Udvalget for kultur, fritid og landdistrikter på deres møde i juni. Du kan forvente svar inden 1. juli.

Du vil modtage en kvittering på din ansøgning i e-Boks.

Økonomi

Ansøgere skal anvende kommunens skabelon for budget og finansieringsplan, som kan downloades her.

Søren Trangbæk

Fritidskonsulent

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft
Del siden