05.05.2022

50 borgere mødte borgmesteren ved åbent kontor og Walk and talk i Hornslet

Borgmester Michael Stegger Jensen havde en travl dag den 3. maj, da han flyttede borgmesterkontoret til Hornslet. Ud over et virksomhedsbesøg på engrosvirksomheden SweetKitchen bød dagen på møder m ..

Tirsdag den 3. maj havde borgmester Michael Stegger Jensen flyttet borgmesterkontoret til Hornslet og første punkt på dagsordenen var et besøg ved virksomheden SweetKitchen. Virksomheden har 10 ansatte og sælger bageprodukter til større kæder, såsom krymmel og flødebollekits. Ejerne Lars og Anne Dorthe Pedersen oplever en voldsom vækst i deres virksomhed og drøftede blandt andet udvidelsesmuligheder med borgmesteren. Virksomheden tager også et stort socialt ansvar og har løbende flere unge i korte og længere forløb i samarbejde med kommunen.

 

I løbet af dagen blev der i to omgange afholdt åbent kontor, hvor over 20 borgere mødte op med sager, som de ville drøfte med borgmesteren. Blandt de besøgende var repræsentanter fra Hornslet Distriktsråd, som vendte en sag omkring udviklingen af byområdet kaldet Møllestedet i Hornslet Vest. De ønskede sig en styrket dialog omkring en række forhold i forbindelse med udviklingen af området.

 

Borgmesteren havde også aftalte møder med repræsentanter fra Hornslet Handel og fra Foreningen Kulturgrunden. De to repræsentanter fra Hornslet Handel, Formand Jesper Nørgaard og Karsten Nissen, viste rundet i byen og redegjorde for forskellige praktiske udfordringer. Ved mødet med Foreningen Kulturgrunden blev der præsenteret forskellige fremtidsscenarier for udvikling af kulturgrunden, der ligger op ad KomBi.

 

Som afslutning på dagen blev der afhold Walk and talk, hvor ca. 25 borgere deltog.

 

Næste mobile borgmesterkontor afvikles i Ebeltoft den 7. juni 2022.

 

Programmet ved besøget i Hornslet den 3. maj 2022: 

Kl. 08.00-09.45: Virksomhedsbesøg hos Sweetkitchen Engros Aps

Kl. 10.0-12.00: Åbent kontor

Eftermiddag: Drøftelser med og besøg hos lokale aktører, blandt andet Hornslet Handel og Foreningen Kulturgrunden.

Kl. 15.00-17.00: Åbent kontor

Kl. 17.00-18.30: Walk and talk - uformelle gåtur for borgere, borgmester og Byrådsmedlemmer i Syddjurs Kommune.