08.02.2024

Bæredygtigt byggeri: Den "grønne nød" skal knækkes sammen

Over kaffe og morgenbrød tirsdag den 6. februar talte en håndfuld lokale fra håndværksbranchen med hinanden og Syddjurs Kommune om den nye bæredygtighedsstrategi for kommunale ejendomme.

Blandt andet betyder strategien:

 • Hvis der bygges nyt, skal det være så bæredygtigt som muligt, med så få kvadratmeter som muligt, og med optimal pladsudnyttelse.
   
 • Skærpede krav til byggematerialer (holdbarhed og genanvendelse).  
   
 • Kan materialet kan skilles ad og bruges andre steder mm.

Det stiller krav til kommunen selv og til virksomheder og leverandører.

Centralt i udmøntningen af strategien er inddragelse af - og sparring med - lokale aktører i branchen. Det sker gennem en ny møderække, som Erhvervsenheden i Stabrand er tovholder på.

Dialog og involvering er i centrum, så kommunens arbejde med strategien forankres og trykprøves i det daglige samspil og samarbejde med virksomhederne. Kun gennem en fælles indsats - og et fælles sprog - kan strategiens målsætninger omsættes på byggepladserne og i tilbuddene. 

På det første møde var der fokus på: Hvordan skal den lokale håndværksmester eller entreprenør "oversætte" kommunens grønne ambitioner, når de byder på byggeopgaver og laver tilbud? Og hvad giver mening i praksis?

Pointerne omkring bordet var blandt andet: 

 • "Vi har brug for en helt skarp beskrivelse af, hvad kommunen vil have".

 

 • "Et fælles sprog: Hvad mener vi, når vi taler om sortering, f.eks.".

 

 • "Genanvendte materialer kræver risikovillighed. Er bygherren klar på at dele risikoen med håndværkeren?"

 

 • "Det vælter ind med EU-direktiver og vejledninger. Det gør projekter dyrere "på skrivebordssiden".

 

 • "Det allerbedste er, når kommunen i et udbud sammenligner med et andet projekt, som allerede er bygget. Dét kan vi forholde os til".

 

 • "Brug håndværkernes erfaring og ideer, inden I udbyder en opgave. Måske kan det slet ikke svare sig at renovere noget".

Flere møder følger. Man kan kontakte specialkonsulent Torben Kyster Nielsen i erhvervsenheden, hvis man ønsker at deltage og / eller har input til den nye strategi for bæredygtighed i byggeriet: Telefon: 20 26 19 92 / mail: tokn@syddjurs.dk 

Erhvervsenheden og de relevante fagområder arbejder videre med en model for, hvordan virksomhedernes input kan indgå, når kommunen udbyder bygge / og eller renoveringsopgaver.

På mødet deltog foruden virksomhederne:

Torben Kyster Nielsen, specialkonsulent i Erhvervsenheden

Jens Peter Langballe Sørensen, Leder af Trafik og Anlæg

Rasmus Thun Jørgensen, afdelingsleder i Ejendomme.

Læs mere om strategien.