13.11.2023

Book dagtilbud digitalt til dit barn fra årsskiftet

Syddjurs Kommune digitaliserer fra den 4. januar 2024 pladsanvisningen, så forældre selv skal booke plads i et dagtilbud til deres barn. Det kan ske, så snart barnet har et CPR-nr. Det nye system s ..

I det nye digitale system, som går i luften lige efter nytår, booker forældre selv et dagtilbud. Når en plads er booket, har forældrene garanti for, at pladsen er klar, når barnet skal passes. Systemet skal tilgås fra syddjurs.dk, som man kender det i dag. I det digitale system kan man se, i hvilket dagtilbud der er ledige pladser på en given dato.

 

Flere forældre oplever det som tidskrævende at være i kontakt med pladsanvisningen i det nuværende system. De bekymringer forsvinder med selvbooking af dagtilbudspladser.

I dag skriver forældre sig på en venteliste til daginstitution på det tidspunkt, man ønsker opstart. I pladsanvisningen tildeler man pladser, som er ledige efter anciennitet på listen, og så søskende får fordel ved at få plads i samme institution. Det nye digitale system betyder, at man kan være sikker på en plads, når den er booket, så det ikke er nødvendigt at følge med i, om der er en plads ledig ved at ringe til pladsanvisningen.

 

Hvad med børn, som er skrevet op i det gamle system?

Det nye digitale bookingsystem åbnes i en periode før den 4. januar 2024 udelukkende for de forældre, der allerede har et barn skrevet op til en plads. Det får man en besked om i E-boks i løbet af december måned, så man kan flytte sit barn fra det nuværende til det nye system. Disse forældre skal så booke en plads i det nye system.

 

Ventelister forsvinder
Ventelisterne vil ikke eksistere efter den 4. januar 2024, når det digitale bookingsystem åbnes op for alle nye forældre.

 

Forældre, der venter barn ved årsskiftet, kommer direkte ind i det nye system, når man booker plads i et dagtilbud til sit barn. Hvis barnet for eksempel får et CPR-nr. i dagene før den 4. januar 2024, så kan man først booke en plads i et dagtilbud fra den 4. januar.

 

Som at søge efter flybilletter
Hvis der ikke er en plads i et dagtilbud på det ønskede tidspunkt, så kan man finde et andet ledigt tilbud. Måske ønsker man at vente på en ledig plads i et bestemt dagtilbud og har mulighed for at ændre starttidspunkt, til der er en ledig plads. Mulighederne kan man afsøge ved at ændre på de kriterier, som man vælger dagtilbud ud fra. For eksempel kan man ændre kriterier om ønsket afstand fra hjem, starttidspunkt og dagtilbuddets art (dagpleje eller daginstitution).

På den måde minder systemet om andre typer af bookingsystemer, hvor man for eksempel booker biografbillet og rejser ved at vælge det, man foretrække og ændrer kriterier, hvis man ikke får det ønskede resultat.

 

Pladsanvisningen oplever i dag, at flere forældre for eksempel foretrækker at vente en måned eller to på den ønskede plads. Det nye bliver, at forældrene selv gennem valg af kriteriet for start i dagtilbud kan se, hvornår der er en ledig plads.

 

Først til mølle
Det bliver muligt at skrive sig op til ét alternativt tilbud. Den mulighed kan man bruge, hvis der ikke er ledige pladser i den institution, som man helst vil have. Der er ikke tale om en egentlig venteliste, fordi de forældre, som har valgt samme alternative tilbud med samme starttidspunkt, får tilbudt en ledig plads samtidigt. Det vil være de forældre, der tager imod tilbuddet først, der får pladsen.

 

Formand for Familie, børne- og læringsudvalget Kirstine Bille udtaler:

 

"Med det nye bookingsystem vil forældre opleve større fleksibilitet, når de skal finde en plads til deres barn. Man kan logge på døgnet rundt, så snart barnet har fået et CPR-nummer. Vi er klar over, at forældrene - med det nye system - på et tidligere tidspunkt end nu skal tage stilling til, hvilken type dagtilbud man vil vælge. Her skal forældrene vurdere, om det skal være dagpleje eller vuggestue, hvor og hvornår barnet skal passes, og hvor lang orloven skal være, hvis de vil have en bestemt plads til deres barn. Det vil dog også være muligt at ændre sin booking, hvis man fortryder. Man skal selv sørge for at af- og tilmelde sit barn, hvis man ønsker et andet tilbud eller et andet tidspunkt for pasning".

 

Pladsanvisningen bliver ikke arbejdsløs
Fordi det nu bliver forældrene selv, der booker plads til deres barn, skal pladsanvisningen ikke længere bruge tid på at finde ledige pladser og placere børn i disse. En undtagelse er dog, hvis der er forældre, der på grund af sociale forhold eller andet har svært ved at bruge det nye system. I disse tilfælde samarbejder pladsanvisningen med sundhedsplejen om at booke en plads.

 

Det digitale bookingsystem er ikke svaret på alting. Det forbliver Syddjurs Kommunes opgave at styre kapaciteten på dagtilbud, så der er et passende antal pladser samlet set til børnene. Derfor vil pladsanvisningen primært bruge tid på at styre kapaciteten i systemet og være i dialog med dagtilbuddene om at op- eller nedskalere pladser efter behov.

 

Når det nye system aktiveres, ændres den nuværende "spørgsmål-og-svar" (FAQ) på syddjurs.dk, som giver svar på spørgsmål om skift af dagtilbud, søskendefordel og meget mere.