04.08.2022

Borgermøde om budget 2023

Alle er velkomne til borgermøde om det kommende års budget. Mødet finder sted i Kolind+ torsdag den 1. september 2022 kl. 17.00-20.30. Kom og få en dialog med politikerne og dyk ned i budgetoplægge ..

Sommerferien er ved at være forbi for manges vedkommende, og som altid venter der nu en sensommer og et efterår i Syddjurs Kommune med fokus på det kommende års budget.

 

En vigtig del af processen er borgermødet, hvor borgere, politikere og medarbejdere mødes og drøfter budgetoplægget. I år foregår det i Kolind+ torsdag den 1. september fra kl. 17.00-20.30. 

 

Her vil der være dialog og debat og mulighed for at dykke længere ned i direktionens budgetoplæg, som offentliggøres på Syddjurs Kommunes hjemmeside den 26. august. På siden vil det også være muligt at afgive høringssvar. 

 

Borgmester Michael Stegger Jensen ser frem til borgermødet og håber, at mange vil deltage: 

 

"Jeg og hele Byrådet glæder os til en god dialog med borgerne. Det er den første budgetproces for det nuværende Byråd, og vi har brug for så mange input og kvalificerende indspark og ideer som muligt". 

 

Tidsplanen for budgetprocessen ser således ud: 

 

25. august 2022: Direktionens budgetoplæg præsenteres for Byrådet.

 

26. august 2022: Direktionens budgetoplæg præsenteres for ledere og MED-organisationen.  Budgetoplægget offentliggøres på hjemmesiden.

 

1. september 2022: Borgermøde om budget 2023.

 

8. og 9. september 2022: Budgetseminar for Byrådet.

 

14. september 2022: Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget om budgetforslaget.

 

21. september 2022: 1. behandling af budget 2023.

 

12. oktober 2022: 2. behandling og endelig godkendelse af budget 2023.

 

Om Borgermødet

 

Tid og sted:

Torsdag den 1. september 2022 kl. 17.00 - 20.30, Kolind+ Bugtrupvej 33, 8560 Kolind.

 

Program

Kl. 17.00 - 17.30: Velkomst ved borgmester Michael Stegger Jensen. Kommunaldirektør Rasmus Møller præsenterer direktionens budgetoplæg. 


Kl. 17.30 - 18.00 Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg - du vælger selv hvilket udvalg. 


Kl. 18.00 - 18.30 Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg - du vælger selv hvilket udvalg.


Kl. 18.30 - 19.15 Aftensmad og netværk.


Kl. 19.15 - 19.40 Ordførerrunde - partiernes ordførere præsenterer deres indtryk fra udvalgsdialogerne.


Kl. 19.40 - 20.25 Åben debat - ordet er frit.


Kl. 20.25 - 20.30 Afrunding ved borgmester Michael Stegger Jensen.

 

I løbet af aftenen bliver der mulighed for at gå i tættere dialog med to af de politiske
udvalg efter eget valg.

 

Der er seks politiske udvalg med stande:

 

Erhvervs- og planudvalget

Familie-, børne- og læringsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Natur-, teknik- og miljøudvalget

Social- og beskæftigelsesudvalget

Sundheds- og ældreudvalget

 

Tilmelding er nødvendig

Af hensyn til forplejning er det nødvendigt at tilmelde sig borgermødet. Det kan man gøre på syddjurs.dk under menupunktet "budget 2023". Her kan man også læse mere om borgermødet og budgetprocessen. 

 

Læs mere på hjemmesiden. 

Del siden