07.02.2023

Borgermøde om omstilling og reduktion – mandag den 6. marts 2023

Byrådet inviterer til borgermøde om omstilling, reduktion og omprioritering den 6. marts 2023 som forberedelse til budget 2024

Har du en god idé eller et forslag til, hvordan kommunen kan reducere sine udgifter? Er der procedurer, som kan ændres, arbejdsmetoder, der kan gentænkes, eller måske er der service, som vi helt kan undvære? Så vil Syddjurs Kommune gerne høre fra dig. Byrådet inviterer alle interesserede til at deltage på borgermødet om omstilling og reduktion mandag den 6. marts 2023 i Kolind+ kl. 17.00 - 19.35.

 

Baggrunden for borgermødet er, at prognoserne for 2024 viser et kommunalt budget under pres. Et stigende antal ældre og flere børn er med til at øge udgifterne til den borgernære velfærd. Ligesom landets øvrige kommuner oplever Syddjurs Kommune også flere borgere med komplekse problemstillinger. Samtidig er inflationen med til at øge udgifterne til de helt nødvendige anlægsarbejder som for eksempel flere daginstitutioner og udbygning af skoler, som følger af, at kommunen er en attraktiv tilflytningskommune.

 

Byrådet besluttede derfor med budgetforliget for 2023, at der frem mod budgettet i 2024 skulle udarbejdes et omstillings- og reduktionskatalog på 50 mio. kr. Beløbsrammen blev på Byrådsmødet den 21. december 2022 hævet til 60 mio. kr. på baggrund af en opdateret økonomisk prognose.

 

Borgermødet begynder med en fælles velkomst og introduktion, hvorefter deltagerne deles op i mindre grupper på baggrund af det tema, man har valgt til tilmeldingen. På de forskellige workshops vil der i fællesskab blive arbejdet med at skabe forslag til omstillinger, reduktioner og omprioriteringer.

 

Workshopsene er:

  • Dagtilbud og skoler
  • Sundhed og ældre
  • Social- og familie
  • Natur, teknik og miljø
  • Kultur, fritid og foreninger
  • Administration, erhverv og beskæftigelse.

Borgmester Michael Stegger Jensen udtaler om borgermødet:

 

 - Vi ser frem mod en rigtig vanskelig budgetlægning for 2024, og det gælder om at være forberedt bedst muligt. Derfor har vi i Byrådet besluttet at afholde en åben proces her i foråret, hvor både medarbejdere og borgere kan aflevere deres forslag til, hvordan vi kan reducere vores udgifter på en måde, hvor vores mest sårbare borgere påvirkes mindst muligt. Jeg håber, at mange vil deltage på borgermødet den 6. marts, hvor vi sammen vil arbejde med de ideer, borgerne har med. Husk at tilmelde jer, så vi ved, hvor mange der er interesserede i de enkelte temaworkshops.

 

Der er krav om tilmelding til borgermødet den 6. marts 2023. Ved tilmeldingen skal man angive hvilken af de seks workshops, man vil deltage i.

 

Ud over borgermødet den 6. marts afvikler Syddjurs Kommune også en række interne innovationsworkshops for ledere og medarbejdere. På kommunens hjemmeside er der desuden åbent for at aflevere ideer og forslag helt frem til efter borgermødet.

 

Tilmelding på https://www.syddjurs.dk/omstilling inden den 27. februar 2023.