14.03.2023

Ebeltoft skal rustes mod klimaforandringer: Ny plan præsenteres den 29. marts

Efter en omfattende borgerinddragelse er en ny udviklingsplan for Ebeltofts havneområder klar til at blive præsenteret.

Projektet Klimarobust Kystkultur udspringer af arbejdet i Ebeltoft i Udvikling, hvor borgergrupper har arbejdet med forslag og ideer til udviklingen af Ebeltoft. I projektet blev der i efteråret 2022 afviklet en arkitektkonkurrence, hvor arkitektvirksomheden BOGL i et konsortium sammen med Norrøn og Rambøll vandt opgaven med udarbejdelse af en udviklingsplan for havneområdet.

 

Under konkurrenceforløbet har der været flere åbne møder med borgerne, hvor alle kunne følge med i konkurrenceprocessen. Som en del af konkurrencen har der været seks fysiske poster langs kysten, en digital platform, videointerviews og guidede ture hen over sommeren 2022.

 

Klimarobust kystkultur er et borgerdrevet udviklingsprojekt støttet af Realdania, Miljøministeriet og Syddjurs Kommune. Den nye udviklingsplan er en samlet plan for udvikling af Ebeltofts kyststrækning, hvor kystbeskyttelse er en integreret del af byudviklingen af Ebeltoft kystnære område. Klimarobust kystkultur er en del af byudviklingsprojektet Ebeltoft i udvikling.

 

Formand for Erhvervs- og planudvalget Kasper Kolstrup Møller udtaler:

 

 - Jeg glæder mig til borgermødet den 29. marts, hvor byens borgere bliver præsenteret for den nye udviklingsplan. Arkitektfirmaet BOGL har leveret en udviklingsplan, som forener målet om kystsikring med en nænsom udvikling af Ebeltofts havneområde. Ønsket er at skabe et mere sammenhængende og rekreativt havneområde, der bindes sammen med resten af byen. Hele projektet står på et bredt fundament af borgerinddragelse i regi af Ebeltoft i udvikling. Det giver mig gode forhåbninger om, at byens borgere vil tage godt imod den nye udviklingsplan.

 

Udviklingsplanen for Ebeltofts havneområder er ikke en bindende plan, men tegner et udviklingsperspektiv, som kan bruges i den fremtidige planlægning. På mødet giver Syddjurs Kommune et bud på hvordan der arbejdes videre med udmøntningen af udviklingsplanen.

 

Udstilling

Dørene åbner allerede kl. 19.00, hvor man kan se en udstilling med plancher fra udviklingsplanen.

 

Program

Kl. 19.00 - 19.30 Dørene åbner for udstilling med plancher

Kl. 19.30 - 19.35 Velkomst

Kl. 19.35 - 19.40 Præsentation af aftenens program

Kl. 19.40 - 19.50 Introduktion til projekt "klimarobust kystkultur" og den videre proces

Kl. 19.50 - 20.30 Præsentation af udviklingsplanen ved arkitektfirmaet BOGL

Kl. 20.30 - 20.45 Pause - kaffe og kage

Kl. 20.45 - 21.15 Spørgsmål og dialog

Kl. 21.15 Tak for i aften

 

Tilmelding

Tilmelding til præsentation af udviklingsplanen den 29. marts 2023 kl. 19.30 - senest den 27. marts kl. 12.00 på: https://www.syddjurs.dk/klimarobustkystkultur

 

FAKTA

 

Om Ebeltoft i Udvikling
Ebeltoft i Udvikling er et byudviklingsprojekt med formålet at udvikle Ebeltoft som en moderne søkøbsstad. Med strategiske opkøb af jord og ejendomme har Syddjurs Kommune skabt forudsætningerne for at udvikle Ebeltoft i dialog med borgerne. Den borgerdrevet udviklingsproces har ført til udarbejdelsen af en række konkrete projektforslag, som har været præsenteret for offentligheden, diskuteret af borgere og siden behandlet politisk.

Borgernes input er et stærkt fundament for det videre arbejde i Ebeltoft i Udvikling. I 2021 vandt projektet Byplanprisen for "et vellykket samarbejde med reel samskabelse og fælles ejerskab til byens omdannelse".

 

I de kommende år vil Ebeltoft i Udvikling have fokus på en mere sammenhængende strategisk indsats og prioritering af tiltag mod en samlet udvikling af byen. Klimarobust Kystkultur er det største enkeltstående projekt i Ebeltoft i Udvikling. Udviklingen af den strategiske udviklingsplan, og de tiltag denne kaster af sig bliver derfor en stor del af projektet i de kommende år.

 

Om Klimarobust Kystkultur
Borgerdrevet udvikling af en klimarobust kystkultur er en konkurrence, hvor et partnerskab bestående af Realdania, Miljøministeriet og Syddjurs Kommune har indbudt tværfaglige teams til at udarbejde et sammenhængende projektforslag for Ebeltoft kyststrækning.

 

Formålet med konkurrencen har været at anvende kystbeskyttelse som en integreret del af udviklingen af Ebeltofts møde med havet og som et sammenhængende landskabeligt træk, der binder byen sammen. Tre hold deltog i konkurrencen på baggrund af en prækvalifikation.

Vinderholdet, som er et konsortium af BOGL, Norrøn og Rambøll, har nu udarbejdet en fysisk-strategisk udviklingsplan. Konkurrencen er en del af indsatsen "Byerne og det stigende havvand", hvor i alt 18 andre kommuner har arbejdet med at klimasikre udvalgte kystnære byer, så de kan modstå fremtidens klimaændringer.

 

Foto: Rendering fra arkitektkonkurrencen ved BOGL