27.04.2023

Forældrebetaling for stordagplejere forventes hævet til vuggestueniveau

Den forventede prisstigning fra 2.930 kr. til 3.810 kr. pr. måned skyldes den højere normering i stordagplejere.

Tilflytning til kommunen og et stigende børnetal har de seneste år været med til at udfordre kommunens pasningsgaranti. De lokale vuggestuer er flere steder blevet udvidet med pavilloner, men det har ikke været til strækkeligt. Syddjurs Kommune besluttede derfor i 2022 at oprette en række stordagplejere for at sikre pasningsgarantien. Der er i dag otte stordagplejere med i alt 64 børn som et supplement til de ca. 386 i vuggestue og 350 i dagplejen.

 

I en stordagpleje er der tre ansatte til otte børn og to gæstepladser, mens der i en almindelig dagpleje er fire børn per voksen plus en gæsteplads. Omkostningerne for kommunen ved at drive en stordagpleje er derfor 55.000 kr. mere pr. barn om året på grund af den højere normering. Forældrebetalingen til en stordagpleje er dog den samme som til en almindelig dagpleje.

 

For at dække de ekstra omkostninger ved kommunens stordagplejere har Familie-, børne- og læringsudvalget indstillet til Byrådet, at forældrebetalingen for at få sit barn passet i en stordagpleje hæves fra dagplejeniveau til vuggestueniveau fra den 1. september 2023. Dette vil indebære en prisstigning fra 2.930 kr. til 3.810 kr. om måneden. Prisstigningen behandles på Byrådsmødet den 3. maj 2023 og alle berørte forældre vil modtage et brev med varsling af prisstigningen, hvis prisstigningen vedtages.

 

Ordningen med stordagplejere er tænkt som en midlertidig løsning og vil gradvist blive udfaset i løbet af 2024 og 2025 i takt med, at der bliver ledige vuggestue- og dagplejepladser. I Hornslet forventes der med den nye institution Jordbærmarken at byens tre stordagplejere kan udfases i 2024. Med baggrund i udfasningen vil der gradvist blive lukket for ventelisterne til de eksisterende stordagplejere i takt med at der udvides med øvrige tilbud.

 

Formand for Familie-, børne- og læringsudvalget Kirstine Bille udtaler om prisstigningen:

 

 - Stordagplejerne har været et midlertidigt tilbud i en tid, hvor vi har været hårdt presset for at kunne overholde vores pasningsgaranti. Der har de fungeret som et godt og fleksibelt tilbud, men udfordringen er, at den ekstra normering i stordagplejen giver os en udækket merudgift på området. I udvalget har vi i en økonomisk svær tid derfor været nødsaget til at indstille til Byrådet, at prisen hæves fra dagplejeniveau til vuggestueniveau. Jeg vil naturligvis gerne beklage prisstigningen overfor de berørte forældre, men det er nødvendigt med en forældrebetaling, der afspejler de faktiske omkostninger. I de kommende år vil vi helt udfase stordagplejen og gradvist lukke for tilgangen.

 

De forældre som ønsker at søge et andet pasningstilbud på grund af prisstigningen, vil have mulighed for at søge ledige pladser i vuggestue eller dagpleje afhængig af lokalitet.

 

De medarbejdere, som bliver ledige i takt med udfasningen, vil få mulighed for at komme til samtaler ved ledige stillinger i dagplejen eller i vuggestuerne.

 

En række kommuner har arbejdet med stordagplejere, men der er i offentligheden rejst tvivl om lovgrundlaget og der er rejst en sag ved Ankestyrelsen. Syddjurs Kommune har baseret oprettelsen af stordagpleje på aftaler og overenskomst indgået af KL, men følger samtidig med i, om der træffes afgørelser om lovligheden.

 

Der er oprettet en stordagpleje i henholdsvis Thorsager, Rønde, Mols, Ebeltoft og Ryomgård, og tre i Hornslet.