21.11.2022

Fundraising af nyt kulturhus i Hornslet skydes i gang

Målet er, at der fundraises mindst 60 mio. kr. mens kommunen byder ind med 25 mio. kr. til det nye hus.

Der er fuld gang i arbejdet omkring et nyt kulturhus i Hornslet. Projektet har allerede mange engagerede frivillige, ligesom der samarbejdes med en lang række lokale aktører i Hornslet og med kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune.

 

Selvom der forsat er et stykke vej til en endelig bygning står klar, så er ambitionerne store - og store ambitioner kræver en stærk fundraising indsats for at skaffe tilstrækkelig med ekstern funding til projektet. Syddjurs Kommune har derfor sammen med foreningerne Kulturgrunden og Kom-Bi indbudt fire aktører til at give tilbud på fundraising-opgaven. Tilbuddene er blevet vurderet ud fra laveste pris, flest ydelser, stærkeste referencer og tungeste kompetencer.

 

En enig bedømmelseskomité endte med at pege på Up Front Europe som den mest favorable og kompetente leverandør i forhold til opgaven, samtidig med at der er tale om en leverandør, som brænder for projektet. For bag Up Front Europe står direktør Lotte Jensen, der med mere end 30 års erfaring med fundraising også er involveret i kulturhusprojektet, blandt andet som formand for Foreningen Kulturgrunden.

 

Biblioteksleder Claus Gustav Pettersson, som repræsenterer Syddjurs Kommune i styregruppen og bedømmelseskomitéen, er glad for dette sammenfald:

 

"Vi er meget heldige - i valget af Up Front har vi fået det bedste af to verdener; en af landets bedste fundraisere, der samtidig brænder 110% for projektet. Vi har været meget omhyggelig i vores udvælgelse, og kan derfor konstatere, at vi har valgt den bedste til at grave efter guld til projektet".

 

Fundraising bliver der brug for, da aktørerne bag kulturhuset har en ambition om, at der skal indsamles mindst 60 mio. kr. fra fonde. Byrådet har allerede bevilget 25 mio. kr., hvoraf nogle af midlerne er anvendt til at udvide kulturhusarealet med køb af Tingvej 18 og 20.

 

Fremtiden for de to huse på Tingvej 18 og 20 afgøres i starten af 2023 på baggrund af en ekstern analyse foretaget af PlusKontoret Arkitekter og Etos Ingeniører.

 

En del af "Hornslet i Udvikling"

 

Arbejdet med et nyt kulturhus er en del af den langsigtede indsats "Hornslet i Udvikling", som er igangsat af Syddjurs Kommune i 2021. Det skal være med til at sikre, at udviklingen af Hornslet sker i samarbejde med byens borgere og øvrige lokale aktører, og at nye projekter styrker Hornslet som en attraktiv by for bosætning, handel og fritid.