16.03.2023

Harmonisering og ca. 50 nye knudepunkter for flextrafik skal gøre flexture mere attraktivt

Flextrafik harmoniseres i Region Midtjylland fra juli 2023, således at priser og tilbud bliver ens på tværs af kommunerne.

Midttrafiks bestyrelse har den 4. november 2022 besluttet at gennemføre en harmonisering af al flextrafik i Region Midtjylland. Det betyder, at priser og tilbud på tværs af alle kommunerne i regionen bliver ensartede.

 

I Syddjurs Kommune består det nuværende flextrafik tilbud af Flextur (åben for alle), Flextur Ung (kræver ungdomskort) og Flexbus (åben for alle). Hertil kommer en række visiterede flextrafiktilbud, såsom handicapkørsel og lægekørsel. De visiterede tilbud vil fortsætte som normalt, men der vil være ændringer i de åbne tilbud.

 

I forbindelse med harmoniseringen vil der i hver kommune blive oprettet to forskellige typer af knudepunkter, hvor prisen vil være lavere, når man transporterer sig til eller fra. Her vil prisen være 3 kr. pr. km i stedet for 7 kr. pr. km. De to typer af knudepunkter er:

 

  • Flextur-knudepunkter placeres der hvor kommunen vurderer dette relevant. Dette vil typisk være ved servicesteder, såsom borgerservice, lægehuse og uddannelser. Der vil også blive oprettet flextur-knudepunkter i landsbyer og ved haller. Prisen vil være 3. kr. pr. km ved transport fra egen adresse til knudepunktet.
  • Plustur-knudepunkter placeres, hvor der er samling af anden kollektiv trafik, så som letbanestationer, busterminaler og større stoppesteder. Prisen vil være 3. kr. pr. km ved transport til/fra mellem egen adresse og knudepunktet.

Natur-, teknik- og miljøudvalget har på deres møde den 14. marts 2023 behandlet sagen og godkendt udpegelse af ca. 50 nye knudepunkter. Formand for udvalget Kim Lykke Jensen udtaler om arbejdet:

 

 - I takt med at den kollektive bustrafik bliver reduceret er det vigtigt at vores tilbud inden for flextrafik bliver tilsvarende bedre. Med harmoniseringen af flextrafik bliver det lettere for borgerne at forstå og bruge flextrafik på tværs af kommunerne. På vores udvalgsmøde har vi netop godkendt udpegelsen af over 50 nye knudepunkter for flextrafikken i Syddjurs. Knudepunkterne gør det billigere, når man skal videre til anden kollektiv trafik, et offentligt servicested, såsom læge eller bibliotek, eller bare til sin landsby eller idrætshallen i lokalområdet. Det er afgørende, at vi får oprettet et tilpas antal knudepunkter, så borgerne i både byer og landdistrikter har et godt balanceret tilbud. Vi ser ordningen som en integreret del af det kollektive trafiknet, som alle vores borgere kan drage nytte af.

 

De nye knudepunkter vil blive indberettet til Midttrafik, hvorefter de vil være gældende når harmoniseringen træder i kraft med udgangen af juni 2023. Der vil blive opsat skilte ved alle nye knudepunkter.

 

I den nuværende flextrafik-ordning betaler man i Syddjurs Kommune 4 kr. pr. km. Efter harmoniseringen hæves prisen til 7 kr., men ved kørsel til knudepunkter er den 3 kr. pr. km - dog minimum 22 kr. og taksten stiger til syv kr. pr. km ved ture der overstiger 20 km.

 

Antallet af Knudepunkter vil løbende blive evalueret i samarbejde med Midttrafik, så koblingen til lokalruter og skolebusser tilpasses bedst muligt.