26.06.2024

Kære foreninger: Tænk ud af boksen og få støtte!

Hvem siger, at en idrætshal kun kan bruges til boldspil og gymnastik? Syddjurs Kommunes Initiativpulje støtter nye initiativer, så foreninger og haller skal fluks i tænkeboksen. Måske er der en hel ..

Det er det nye, det uvante og det tværgående der prioriteres, når Syddjurs Kommune sender tilskud i retning af foreninger og organisationer med gode ideer.

 

Indtil videre er der i 2024 blandt andet sendt en økonomisk håndsrækning til opstart af pickleball-aktiviteter i Ådalshallen og til sommeraktiviteter for børn og unge i Tirstruphallen.

 

Formand for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Heine Skovbak Iversen siger:

 

"Det er vigtigt at vores foreningsliv hele tiden udvikler sig, og med initiativpuljen har vi heldigvis mulighed for at understøtte de nye, gode ideer der opstår i foreningerne, så de kan afprøves uden økonomisk risiko".

 

Hvis man har en god idé eller har lyst til at afprøve en ny sportsgren eller en anden aktivitet, der falder ind under puljens retningslinjer, kan man søge tilskud via Syddjurs Kommunes hjemmeside. Næste ansøgningsfrist er 1. august.

 

Væsentligt for vurderingen af ansøgningerne er det, at initiativerne har et folkeoplysende formål og bidrager til Syddjurs Kommune strategier for fritid og idræt, hvilket blandt andet kan være, at aktiviteten retter sig mod de forenings-uvante, at den bidrager til at udvikle foreningen og er i tråd med tidens tendenser. Der kan ikke søges om tilskud til forplejning, transport og løbende drift i puljen.

 

På Fritidsportalen (https://www.conventus.dk/syddjurs/) kan man finde et overblik over, hvor der er ledige haltider i hele kommunen, så man kan have en plan for sin aktivitet inden ansøgningen sendes afsted.

 

Kultur og Fritid i Syddjurs Kommune står klar med råd og vejledning på kulturogfritid@syddjurs.dk, hvis man har brug for at sparre om sin idé eller sin ansøgning.

 

Yderligere information: Fritidskonsulent Søren Trangbæk, stra@syddjurs.dk

 

Initiativpuljen

 

Hvem kan søge?
Foreninger, organisationer og kommunale institutioner i Syddjurs Kommune

 

Puljen støtter
Initiativpuljen yder tilskud til nye initiativer med folkeoplysende formål. Det nye, det uvante og det tværgående prioriteres.

 

Puljen støtter ikke
Driftsudgifter
Forplejning
Transport

 

Vurderingskriterier

Ansøgningerne vurderes ud fra, om de bidrager til Syddjurs Kommunes strategier for idræt og fritid. Strategierne findes på www.syddjurs.dk. Søg på "initiativpuljen". 

 

Ansøgningsfrister
1. februar, 1. maj, 1. august og 1. oktober.


Ansøgning sendes via formular på Syddjurs Kommunes hjemmeside: https://www.syddjurs.dk/da/kultur-og-fritid/tilskud-puljer-og-tilladelser/folkeoplysning/initiativpuljen/