05.02.2024

Kogeanbefaling ophævet for Sivested Vandværk

På baggrund af analyseresultaterne fra opfølgende drikkevandskontroller fra Sivested Vandværk har Syddjurs Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet påbuddet med kogeanbefaling, s ..

Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt at koge vandet, der leveres fra Sivested Vandværk.

 

Der anbefales, at de ejendomme, der var omfattet af kogeanbefalingen, og hvor kogeanbefalingen nu er ophævet, får gennemskyllet deres vandinstallationer grundigt for at mindske en eventuel tilstedeværelse af "gammelt" vand i installationerne.

 

Sivested Vandværk indvinder omkring 5.800 kubikmeter årligt og forsyner omkring 35 forbrugere med vand, primært parcelhuse og landbrug. 

 

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til Sivested Vandværk.