15.11.2022

Kogepåbud ophævet for Fællespumpestation Skellerup Enge

Kogepåbud ophævet for Fællespumpestation Skellerup Enge og alle vandværkerne, som modtager vand herfra.

På baggrund af resultaterne på de opfølgende drikkevandskontroller fra Fællespumpestation Skellerup Enge har Syddjurs Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet kogepåbuddet, som blev udstedt til vandværket den 7. november 2022.

 

Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt at koge vandet, som leveres fra Fællespumpestation Skellerup Enge A.m.b.a. og følgende vandværker: Vistoft Vandværk, Dragsmur Vandforsyning, Strands Vandværk, Begtrup Vig Vandværk, Begtrup Vandværk, Oversø Vandværk, Bogens Strand og Fuglsø Strand Vandværk.

 

Der anbefales, at de ejendomme, der var omfattet af kogeanbefalingen får gennemskyllet deres vandinstallationer grundigt for at mindske en eventuel tilstedeværelse af "gammelt" vand i installationerne.

 

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til det af ovenstående vandværker, som leverer jeres vand.

 

Herunder kort over kogeanbefalingens område og hvilket vandværks forsyningsområde, det har omfattet.