28.04.2022

Kommunens regnskab for 2021 viser en kommune i vækst og en økonomi i balance

Efter et vanskeligt budgetår i 2020 med økonomiske udfordringer, så viser regnskabet for 2021 nu en økonomi på ret kurs. Regnskabet for 2021 viser således et samlet overskud på ca. 129 mio. kr. og ..

På trods af et år med Corona og de afledte merudgifter er Syddjurs Kommune lykkedes med en fortsat styrkelse af kommunens økonomi i 2021. Det kommer efter et udfordrende budgetår i 2020, hvor kommunen gennemførte en genopretningsplan for kommunens økonomi på baggrund af et større fald i kommunens kassebeholdning.

 

Regnskabet for 2021 viser et samlet overskud på ca. 129 mio. kr., hvilket er en forbedring på ca. 50 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetlagte. Det forbedrede resultat skyldes flere salgsindtægter på kommunalt grundsalg end forventet, en rekordhøj beskæftigelse, decentrale overskud på blandt andet skoleområdet, og at en række anlægsprojekter ikke blevet gennemført som planlagt i 2021. De anlægsprojekter, som ikke er gennemført, forventes overført til 2022 og gennemført i løbet af i 2022.

 

Overskuddet har leveret 90 mio. kr. til kommunens kasse, så den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af året ligger på ca. 280 mio. kr.

 

Det er stor interesse for at flytte til Syddjurs Kommune, og det ses tydeligt i kommunens grundsalg, hvor der er solgt grunde for godt 33 mio. kr. mere end forventet. Den samlede indtægt på grundsalg ender på 62 mio. kr.

 

Kommunens socialområde og familieområde er ligesom i mange af landets øvrige kommuner fortsat ramt af voksende udgifter, der i regnskabet udgør en samlet overskridelse på ca. 30 mio. kr. Begge områder arbejder med en flerårig genopretningsplan, som gradvist skal nedbringe udgifterne på områderne.

 

Borgmester Michael Stegger Jensen udtaler om regnskabet for 2021:

 

 - Jeg og resten af Byrådet er naturligvis meget tilfredse med regnskabet for 2021. Vi er i et år, hvor vi har været presset på mange fagområder af Corona, lykkedes med en stærk genopretning af kommunens økonomi. Det er flot og en stort tak til vores medarbejdere for den indsats. Vi har nu en opbygget en fornuftig kassebeholdning, og vores stigende grundsalg viser, at vi en kommune i positiv vækst. Vi har fortsat en udfordring med at kontrollere vores stigende udgifter til den kommunale service på socialområdet og på familieområdet, og det er vigtigt, at vi løbende følger tæt op på, om de økonomiske handleplaner på de to områder giver de nødvendige resultater. Den stigende tilflytning til kommunen betyder også, at vi skal skalere vores service til flere borgere. Der er vi heldigvis allerede i fuld gang med og vi har flere store projekter i støbeskeen, blandt andet en ny skole og daginstitution i Hornslet, samt flere andre projekter.

 

I tillæg til regnskabet for 2021 har Byrådet besluttet at eftergive gælden på familieområdet og på socialområdet i stedet for at overføre den til 2022. I samme ombæring besluttede Byrådet at en ekstraudgift relateret til Corona på sundhedsområdet og på ejendomsområdet heller ikke skulle overføres til 2022.

 

Bilag:

 

Regnskab 2021

 

Årsberetning 2021