14.11.2023

Ny erhvervs-og planpolitik sætter overliggeren højt

Nem og helhedsorienteret kontakt mellem virksomheder og kommune, grøn omstilling og brede, alsidige boligtilbud er i fokus i Syddjurs Kommunes Erhvervs-og planpolitik, som for nylig blev vedtaget.

Syddjurs Kommune har et rigt og alsidigt erhvervsliv. En god erhvervsservice er nødvendig, hvis kommunen fortsat skal lykkes med at skabe gode rammer, så virksomhederne kan trives og vokse. Den for nyligt vedtagne Erhvervs - og planpolitik skal være med til at løfte den opgave. Den nye politik blev endeligt vedtaget i Byrådet den 25. oktober 2023 efter fire ugers høringsperiode i august og september samt behandling i Erhvervs-og planudvalget og i Økonomiudvalget. 

 

Politikken hed førhen Erhvervs-og Beskæftigelsespolitik. Som en naturlig afspejlning af udvalgsstrukturen efter kommualvalget i 2021, hvor Erhvervs-og planudvalget blev dannet, hedder det nu en Erhvervs-og planpolitik. Kommunens tværgående erhvervsenhed kom også til efter seneste kommunalvalg som et synligt tegn på, at god service til erhvervslivet er højt prioritereret i Byrådet.

 

Formand for Erhvervs-og planudvalget Kasper Kolstrup Møller siger: 

 

"I politikken sætter vi overliggeren højt, og ambitionerne er store. Borgere, nuværende og kommende virksomheder samt investorer skal opleve en åben, løsningsorienteret kommune. Vi er rigtig godt på vej, og den nye politik giver rammer og retning for den videre indsats. God planlægning er en forudsætning for udvikling. Mange vælger at flytte til Syddjurs, og gennem alsidige, brede boligtilbud skal vi give de mange nye borgere gode rammer om dagliglivet". 

 

Politikken er udarbejdet på baggrund af kommunens vision "Sammen om det gode liv". På dette fundament har Byrådet udvalgt fem fokusområder, der særligt beskriver den indsats og det fokus, politikken skal skabe på erhvervs- og planområdet:

 

1.     Erhvervsservice

2.     Turisme og oplevelsesøkonomi

3.     Byudvikling og detailhandel

4.     Tiltrækning af virksomheder og investorer

5.     Bosætning

 

Herudover er der særlig opmærksomhed på Syddjurs Kommunes øvrige erhvervsmæssige styrkepositioner inden for landbrug og fødevarer, industri og håndværk, bygge og anlæg samt kreative erhverv og kultur.