24.06.2022

Ny ordning med digitale borgerforslag er i luften

En ny løsning til håndtering af digitale borgerforslag er netop gået i luften på www.syddjurs.dk/borgerforslag.

Syddjurs Byråd besluttede i december 2021 at etablere en toårig forsøgsordning med digitale borgerforslag. Efter en markedsafsøgning og en implementeringsproces lanceres der nu en løsning på kommunens hjemmeside til håndtering af borgerforslag.

 

Den nye ordning giver borgere over 15 år med bopæl i kommunen mulighed for at oprette og stemme på borgerforslag efter login med NemID eller MitID. Når et forslag har fået 500 stemmer, vil det blive behandlet af Byrådet.

 

Når et forslag skal behandles af Byrådet, kontakter administrationen forslagsstilleren og hjælper med at få forslaget fremlagt til politisk behandling i dagsordenssystemet. Administrationen hjælper også med at vurdere, om forslaget er indenfor rammerne af, hvad forslagene kan handle om. For eksempel må et forslag ikke have været behandlet af Byrådet inden for de seneste fire år.

 

Borgmester Michael Stegger Jensen udtaler om de digitale borgerforslag:

 

 - Alle over 15 år med bopæl i kommunen har nu mulighed for at stille egne forslag og stemme på andres. Det er et rigtig godt supplement til den eksisterende demokratiske dialog og kan være med til at styrke det politiske engagement. Det er helt i tråd med Vision og udviklingsstrategien, som også handler om at understøtte lokaldemokratiet og inddragelse. Byrådet og jeg vil opfordre alle til at tage løsningen i brug. Samtidig er vi naturligvis meget spændte på, hvordan muligheden vil blive brugt, og derfor vil vi også evaluere løsningen om et års tid.

 

På kommunens hjemmeside under www.syddjurs.dk/borgerforslag kan man læse reglerne for at oprette et borgerforslag og få adgang til løsningen efter login med NemID/MitID.

Del siden