23.03.2023

Økonomiudvalget indstiller til økonomiske stramninger for at sikre budgetoverholdelse i 2023

En række af kommunens områder er allerede i starten af 2023 under økonomisk pres.

Økonomiudvalget har på sit møde 22. marts 2023 behandlet en økonomisk status for starten af 2023, der viser, at flere områder har været under økonomisk pres i begyndelsen af året. Særligt Socialområdet, men også Familieområdet, er påvirket af en generel stigning i antallet af komplekse sager. Desuden er hjemmeplejen fortsat er ramt af generelle rekrutteringsproblemer og højt sygefravær, hvilket medfører store vikarudgifter.

 

På alle områder er der allerede sat en række aktiviteter i gang på områderne for sikre budgetoverholdelse i 2023. Det er imidlertid Økonomiudvalgets vurdering, at der er brug for yderligere tiltag for at holde den samlede økonomi på sporet.

 

Et enigt Økonomiudvalg indstiller derfor til Byrådets behandling 29. marts, at der godkendes en række økonomiske tilpasninger.

 

Planen omfatter:

  • Begrænset ansættelsesstop i hele organisationen, undtaget er hjemmepleje, sygepleje og plejehjem, samt folkeskoler og dagtilbud (Alle ansættelser skal godkendes af direktionen)
  • Generel begrænsning af medarbejdernes deltagelse i konferencer, kurser og videreuddannelse samt køb af ekstern bistand (Udgifter over 10.000 kr. skal godkendes af direktionen.)
  •  Nedlæggelse af 10-12 administrative stillinger
  • Stop for udbetaling fra en række kommunale puljer
  • Reduktion af tilskud fra intern barselspulje
  • En generel opfordring til alle arbejdspladser om at udvise økonomisk tilbageholdenhed

Planen indebærer ikke generelle ændringer af kommunens serviceniveau, men indfører en række stramme begrænsninger på det kommunale forbrug og reducerer antallet af administrative medarbejdere.

 

Tiltagene forventes at reducere serviceudgifterne med forventeligt over 20 mio. kr. Borgmester Michael Stegger Jensen udtaler om stramningerne:

 

 - Som vi kunne høre på det netop afholdte kommunale topmøde, så deler vi de økonomiske udfordringer med mange af landets øvrige kommuner. Her i starten af 2023 ser vi fortsat flere og dyre komplekse sager på social- og familieområdet. På ældreområdet har vi høje vikarudgifter, som både skyldes højt sygefravær og generelle rekrutteringsproblemer. Vi arbejder hårdt på at løse disse udfordringer, men det tager tid, og vi må erkende, at det også er landsdækkende problemer, der skal løses sammen med både KL og Regeringen. Det kan vi ikke vente på og vi er nødt til at handle lokalt nu. Derfor har vi i Økonomiudvalget indstillet til Byrådet, at der indføres en række økonomiske stramninger resten af året, samt at antallet af medarbejdere i vores administration reduceres med 10-12. Det er hård kost, og jeg er naturligvis særligt ked af opsigelserne, men det er rettidig omhu at handle nu. Jeg vil derfor appellere til alle ledere og medarbejdere om at stå sammen og udvise tilbageholdenhed i 2023.

 

Efter Byrådets godkendelse vil der blive fulgt op på planen på Økonomiudvalgets møde i maj 2023.

 

For at imødekomme de generelle økonomiske udfordringer fra 2024 vedtog Byrådet i forbindelse med Budget 2023, at der skulle udarbejdes et omstillings- og reduktionskatalog på 60 mio. kr. med inddragelse af borgere og medarbejdere. Den åbne proces er færdig, og kataloget forventes præsenteret for Byrådet i juni 2023, hvorefter det behandles som led i forhandlingerne om næste års budget.

 

Der kan ses flere informationer om de økonomiske tiltag i referatet fra Økonomiudvalgets møde 22. marts 2023 på:

 

https://aabendagsorden.syddjurs.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-oek-22-03-2023-12-30