13.01.2022

Opfordring til virksomheder: Søg penge til ladestandere

Syddjurs Kommune opfordrer lokale virksomheder til at søge statslig pulje til ladestandere til el-biler. Kommunen har selv et mål om en fossilfri bilflåde indenfor få år.

Staten har lige nu åbent for ansøgninger til "Pulje til offentligt tilgængelige ladestandere 2022", hvor virksomheder samt privatpersoner kan søge om et tilskud på 25% (dog maksimalt 75.000 kr. og 220.000 kr. pr. udtag på hhv. hurtig- og lynladere).

 

For at få tilskud er det et krav, at ladestanderne opstilles på privat grund af private virksomheder, ligesom ladestanderne skal være offentligt tilgængelige.

 

Kim Lykke Jensen, formand for Natur-, teknik- og miljøudvalget i Syddjurs Kommune siger: "Vi vil meget gerne opfordre alle virksomheder i kommunen, som ønsker at bidrage til en grønnere mobilitet, til at overveje, om det kunne være aktuelt for dem at søge puljen, og i så fald få sendt en ansøgning afsted".

 

Puljen har ansøgningsfrist den 31. januar 2022, og man kan læse mere om puljen på Vejdirektoratets hjemmeside ved at søge på emnet "statslige puljer" i søgefeltet.

 

Syddjurs Kommune arbejder på flere fronter med den grønne omstilling, blandt andet i form af målet om at udskifte kommunens bilflåde med emissionsfrie køretøjer med udgangen af 2025. Der er også udarbejdet en strategi for, hvordan infrastrukturen med ladestandere kan udrulles i kommunen i takt med, at antallet af elbiler stiger. Desværre er det på nuværende tidspunkt ikke muligt for kommunen at opstille ladestandere inden for den eksisterende lovgivning. Indtil lovgivningen ændres, er der derfor ekstra stort behov for private initiativer.

 

I arbejdet med den grønne omstilling kan blandt andet nævnes disse aktuelle indsatser i Syddjurs Kommune:

 

· Omstilling af den kommunale bilflåde (inden udgangen af 2025)

· Dialog med detailhandel, tankstationer og andre ladeoperatører

· Udbud af kommunale arealer til lynladestationer og ladehub

· Dialog med turistattraktioner, turismevirksomheder og feriehusejere

· Samarbejde med netselskabet

· Dialog, kommunikation og information til virksomheder, boligorganisationer og borgere.

 

Syddjurs Kommunes strategi for ladeinfrastruktur, der blandt andet udpeger de bedste placeringer for hurtig-og lynladere, blev vedtaget på møde i Natur-, teknik- og miljøudvalget i november 2021, og i referatet af mødet på syddjurs.dk kan man læse mere om indsatsen.

Del siden