26.06.2024

Snusepraktik og alt det, den førte med sig

Der er et særligt bånd mellem de unge på 7. årgang på Kolind Skole og beboerne på demensplejehjemmet Frejasvænge. Det startede med en "snusepraktik". Så fulgte sommerhygge med petanque og grillpøls ..

To dage. To 7. klasser. Et plejehjem.

 

Det lyder måske ikke som opskriften på noget helt særligt, men det er det faktisk. I hvert fald var onsdag den 12. juni lidt udover det sædvanlige for beboere og medarbejdere på demensplejehjemmet Frejasvænge i Kolind. Her afholdt de en miniturnering i bl.a. petanque, ringspil og stigegolf. Deltagerne var en flok unge mennesker fra 7.a på Kolind Skole og beboerne på Frejasvænge.

 

Men hvordan opstår ideen til sådan en turnering? 

 

Det hele startede med, at eleverne besøgte Frejasvænge på en såkaldt snusepraktik, som alle i 7. klasse på Syddjurs Kommunes skoler skal afsted på. Praktikken indeholder besøg på en lokal virksomhed og på et plejehjem, hvor de unge kommer helt tæt på hverdagen, møder medarbejdere og borgere og selv prøver kræfter med nogle af opgaverne. Det skal ruste eleverne til deres videre karrierevalg og brede paletten af muligheder ud for dem. 

 

7.a. og 7.b. fra Kolind Skole var tidligere på året i snusepraktisk på Frejasvænge, og det medførte nogle usædvanligt tætte og gode relationer. Praktikken har også ført til hele 4 ansøgninger fra elever, som ønsker at få et fritidsjob på plejehjemmet. 

 

For at styrke den gode relation yderligere mødtes de unge fra 7. a. og de ældre altså til turnering en sommervarm onsdag i juni på Frejasvænge. Det hele kunne foregå udenfor, også "tredje halveg" med grillpølser og sodavand. Efter sommerferien er det 7.b.'s tur. 

 

Allan er petanque-ekspert

Frejasvænge social - og sundhedsassistentelever, praktikvejleder og leder, lærere fra Kolind Skole og en petanquekyndig beboer planlagde turneringen. Allan hedder beboeren, og han spiller petanque på Kolinds lokale hold og har en fortid i sporten på højt niveau.

 

Udover petanque blev der spillet stigegolf (et kastespil med kugler, som skal ramme et stativ med vandrettet rækker) og "dutch shuffle" (en slags bobspil, hvor brikker skal ramme et bestemt sted på en lang plade). Elever og beboere var delt ind i tre hold som dystede mod hinanden. Præmien til vinderholdet var flødeboller. 

 

Plejehjemsleder på Frejasvænge Pernille Scherling Frisch siger: 


"Der var den skønneste stemning i haven. Beboere og elever talte med hinanden, heppede på hinanden, hjalp hinanden, grinede med hinanden og ikke mindst passede på hinanden. Den glæde og de smil, der var på alles ansigter kommer til at vare - og varme - længe. Allermest glæder vi os over den særlige relation, som disse dage med snusepraktik har skabt mellem os på Frejasvænge og 7. klasserne på Kolind Skole". 

 

Om snusepraktik i Syddjurs Kommune

I Syddjurs Kommune skal alle elever i 7.klasse i snusepraktik. De skal både besøge en lokal virksomhed og et af kommunens plejehjem. Alle besøg med fokus på praktiske opgaver.

 

Formålet med snusepraktikken på plejehjemmene er at få eleverne til at opleve virkeligheden på sundheds og ældreområdet, og på den måde vække deres interesse for de mange forskellige job - og uddannelsesmuligheder, der findes her.

 

Kommunens erhvervsplaymaker Mads Høj Christiansen er bindeled mellem kommune, virksomheder og uddannelser. Han er også tovholder på snusepraktikken, ligesom han arrangerer såkaldte karriereaftener på lokale virksomheder for de unge og flere andre tiltag.

 

Erhvervsplaymakeren er tilknyttet Syddjurs Kommunes Erhvervsenhed i Stabrand og har også tætte samarbejdsflader til forvatningen i Børn og Læring. 
 

I foråret 2024 har de unge på 7. årgang besøgt disse virksomheder: 
Hjelm & Henriksen VVS
Blikkenslagerfirmaet Ernst Meyer - Hornslet
Excellent Systems A/S
Kim Hansen auto - Hornslet
MidtdjursMaleren Bo Christensen og Søn ApS
Fischer-Thorup Byg
Holmriis - Ebeltoft el-installation A/S

Murermester Kenneth Støve
LTM arkitekt- & byggefirma
Thing as
Toft og Alexandersen
Midtdjurs VVS

Plejehjem:
Rosengården i Hornslet
Søhusparken i Ebeltoft
Lillerupparken i Rønde
Frejasvænge Kolind

Lyngparken i Knebel 

 

Om fritidsjob i Syddjurs Kommune

Byrådet besluttede i sommeren 2022, at der skulle oprettes bl.a. kommunale fritidsjobs. Det skal være med til at indfri ambitionerne om, at flere unge i Syddjurs skal tage en erhvervsuddannelse.

 

Der er indtil videre opslået 89 kommunale fritidsjobs i Syddjurs.

 

Forskning viser, at der er mange fordele for unge ved at have et fritidsjob: 

  • Det øger trivslen og den mentale sundhed. 
  • Fritidsjob er lig med 3 gange større sandsynlighed for at være i job i 25-års alderen.
  • De går højere grad i gang med en ungdomsuddannelse direkte efter folkeskolen. 
  • 30% lavere risiko for at have modtaget en fængselsdom som 25-årig.